IFS je unikátním ERP pro vaši projektově orientovanou společnost

Pokud jsou dodávky vaší společnosti založené na komplexních projektech, často se potýkají s řadou různých vzájemně nepropojených softwarových nástrojů, kterými řídí různé fáze nebo aspekty projektů (nabídkové řízení, tvorba odhadů, řízení zdrojů, vývoj, výroba, řízení nákladů, dodání, instalace nebo třeba i následný servis).

IFS integruje kompletní životní cyklus projektu do jednotného ERP řešení a díky tomu poskytuje daleko lepší kontrolu nad průběhem projektů z pohledu nákladů, času, zdrojů či rizik, usnadňuje sdílení informací mezi spolupracovníky a odděleními a pro management poskytuje včas informace o výjimkách, kterým je třeba věnovat pozornost. To vše v přímé vazbě na nákup, logistiku, výrobu, finance či správu lidských zdrojů.

Nabízí vám tak opravdové projektově orientované řešení, které ve svém jádru počítá s riziky, postupným vývojem produktu, neustálými změnami a dalším charakteristikami, které tento druh podnikání provází.

, Projektově orientovaná výroba
, Projektově orientovaná výroba

Zbourejte bariéry

Používání více různých softwarových nástrojů v podniku často vede k tomu, že každé oddělení má detailní a přesné informace o svém pohledu na projekt. Tyto informace však nejsou obvykle sdíleny mezi jednotlivými odděleními a v horším případě nejsou ve vzájemném souladu. Zároveň se z nich obtížně tvoří jednotné manažerské přehledy.

Jednotné ERP řešení tato informační sila a bariéry boří. Propojuje obchod s realizací a servisem, poskytuje jasný přehled o plánovaných a skutečných nákladech projektu, informuje o plnění plánu z hlediska času a pomáhá řešit výjimky, umožňuje centrální plánování zdrojů, sdílení informací se subdodavateli a mnoho dalšího.

Všechny pohledy na projekt v jednom systému!

Projekt jako základ

Projekt funguje v IFS jako základní řídící prvek a je přirozeně integrován na jiné části systému, například:

 • Plán projektu udává návaznosti aktivit, které definují časový rámec pro vývoj, nákup, výrobu či instalaci klíčových komponent, se kterými se následně pracuje při řízení a plánování vývoje, nákupu či výroby. Projektový manažer se včas dozví o výjimkách, jakými mohou být zpoždění dodavatele nebo vlastní výroby.
 • Finanční pohled agreguje pohled na postupný náběh nákladů a výnosů od jejich plánu, rozpočtu, dodávku, fakturaci až po finální zaúčtování. A to pouze na základě dostupných dat v systému, které vznikají běžnou prací uživatelů v jim svěřené oblasti. Rychle zjistíte případný nesoulad s předpokladem a můžete jej upravit.
 • V rámci projektu vzniká unikátní struktura projektových dodávek, která je vázána na plán a definuje, co a kdy je potřeba dodat ke splnění kontraktu. Opět s vazbou na nákup materiálu, výrobu komponent a dodávku na místo určení.
 • V celém systému se pracuje se jednotnou evidencí zdrojů, jejich kapacit a vytížení (typicky pracovníci, ale i zařízení). Na jednom místě máte přehled o vytížení daného zdroje ze strany projektových aktivit, servisu, výroby i HR (např. školení nebo dovolené)
 • Agreguje veškerou vznikající dokumentace prostřednictví integrovaného DMS nástroje.
, Projektově orientovaná výroba
, Projektově orientovaná výroba

Stáhněte si brožuru a zjistěte proč právě IFS je nejlepší volbou pro výrobce zakázkových produktů!

Pro stáhnutí brožury prosím vyplňte níže uvedený formulář.


  Je řešení vhodné pro vaši společnost?

  IFS pro projektově orientované společnosti je úspěšně využíván v následujících odvětvích:

  • Zakázková výroba typu vývoj na zakázku v oblastech strojírenství, letectví a obrany, high tech segmentu, automatizační techniky a dalších.
  • Konstrukce komplexních celků podporující moderní koncept offsite a modulární výstavby (ocelové konstrukce a haly, občanská vybavenost, administrativní budovy, apod.)
  • Dodávka inženýrských staveb v oblasti utilit, energie, dopravy či letectví a obrany
  , Projektově orientovaná výroba
  , Projektově orientovaná výroba

  Světová zkušenost, lokální odbornost

  IFS se dlouhodobě orientuje na odvětví s velkým důrazem na projektové řízení. Ve spolupráci s největšími zákazníky v oboru pak neustále posunuje produkt dále a přidává nové funkčnosti. Procesy v ERP systému díky tomu obsahují koncentrované best-practices světových lídrů a my jsme díky zkušenému týmu certifikovaných konzultantů připraveni pomoci vám je využít.

  Vybraní referenční zákazníci

  , Projektově orientovaná výroba

     

  MATADOR GROUP

  MATADOR Group je úspěšným dodavatelem pro automobilový průmysl v regionu CEE. Společnost působí na Slovensku, v České republice a Rusku. Díky rozsáhlému spektru služeb, ale také díky technologickému vybavení si firma vybudovala pevnou pozici na trhu.

  , Projektově orientovaná výroba

     

  Torpol S.A.

  Společnost Torpol působí v Polsku již více než 25 let. Specializuje se na komplexní realizaci dopravních zařízení, jako jsou železniční tratě a stanice, tramvajové tratě a inženýrské stavby. Zaměstnává více než 650 zaměstnanců a provozuje vlastní rozsáhlou základnu vybavení a dopravy.

  , Projektově orientovaná výroba, Projektově orientovaná výroba

  Domluvte si s námi schůzku

  Chcete se dozvědět více a zjistit jaké přínosy by ERP systém od IFS měl právě pro vaši firmu? Napište nám zprávu a náš obchodník si s vámi velmi rád dohodne schůzku.

   InfoConsulting