ERP systém IFS Applications je špičkovým řešením i pro Váš podnik!

IFS Applications 10 představují kompletní řešení pro společnosti zabývající se výrobou a distribucí zboží, správou provozních prostředků a řízením procesů zaměřených na služby. Jedná se o přední podnikový software, který nabízí působivé uživatelské rozhraní a umožní Vám definovat a také realizovat Vaše budoucí cíle, ať už budou jakékoli.

Na rozdíl od konkurenčních řešení, která jsou často příliš obecná, IFS Applications 10 poskytují specifické funkce určené pro dané průmyslové odvětví, díky nimž získáte konkurenční výhodu.

Spojte se s budoucností pomocí softwaru, který nabízí:

  • Špičkové funkce pro Vaše průmyslové odvětví v rámci bohaté sady, která poskytuje také součásti pro finance, řízení lidského kapitálu a správu vztahů se zákazníky.
  • Zajímavější a zábavnější možnosti interakce díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní IFS Aurena, které lze používat na jakémkoli zařízení.
  • Výběr z několika modelů cloudových služeb, Software-as-a-Service (SaaS) či IFS Managed Cloud, nebo místní nasazení.
  • Podporu globálních operací a větší transparentnost obchodních procesů, takže všechny součásti společnosti si budou navzájem bližší.
  • Technologii IoT a získávání dat v reálném čase pro prediktivní údržbu a servis.
  • Nízké náklady na vlastnictví, proaktivní řízení kvality, neustálé inovace prostřednictvím pravidelných aktualizací a vrstvenou architekturu aplikací (LAA).

Aby bylo Vaše podnikání úspěšné, je třeba se neustále přizpůsobovat a pružně reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. IFS Applications kombinují přední technologii s jedinečnou znalostí vašeho průmyslového odvětví, aby vám pomáhaly držet krok s trendy, jako je Internet věcí (IoT), digitální transformace, servitizace a individualizace. Nabízejí komplexní funkce k optimalizaci Vašich operací a také výjimečné uživatelské rozhraní, které zaujme každého ve Vaší organizaci i mimo ni.

IFS Applications Component Chart
Global Business

Globální podnikový software

V současné době dokonce i podniky střední velikosti řeší operace, které pokrývají celý svět. Většina podnikových systémů, včetně IFS Applications, podporuje více jazyků, měn i měrných jednotek. IFS Applications také nabízí často přehlížené funkce pro snadné nastavení nových obchodních jednotek nebo divizí v systému a následné řízení procesů napříč divizemi. Ve výsledku tak můžete využívat několik výrobních režimů , servisních modelů a dodavatelských řetězců dohromady v jediné aplikaci.

S jedinou instancí IFS Applications je možné podporovat globální procesy a současně splňovat veškeré specifické požadavky v jednotlivých zemích, např. shodu s daňovými, účetními a dalšími předpisy. V současnosti je podporováno více než 40 zemí, včetně zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína).

Přehled produktu IFS Applications

Vyberte si pouze to, co potřebujete
Automatická, nebo manuální převodovka? Se sportovním podvozkem, nebo bez? Když si kupujete vůz, vyberete si specifikaci, která vám vyhovuje nejvíce. A podobné je to i s architekturou IFS Applications založenou na komponentách – vyberete si, co potřebujete, a funkce a možnosti můžete měnit nebo přidávat podle aktuálních potřeb svého podnikání.

Prozkoumejte náš produkt pomocí této interaktivní grafiky!

Naše multifunkční komponenty poskytují v podnikovém softwaru množinu výkonných nástrojů, které racionalizují, zjednodušují a obsluhují kritické procesy, typické pro většinu oborů průmyslu a služeb. Týkají se činností v rámci business intelligence, řízení udržitelnosti, správy dodavatelského řetězce, procesního modelování a správy kvality nebo toku dokumentů.

Finanční komponenty IFS poskytují ucelený pohled na vaši firmu z různých perspektiv. Jakmile si všimnete trendu, který stojí za prošetření, můžete si vyhledat všechny detaily o příslušných finančních transakcích. Tyto komponenty posilují kontrolu na všech úrovních organizace a odpovídají regulačním potřebám po celém světě.

Komponenty IFS Human Capital Management™ šetří váš čas a peníze, neboť vám pomohou řídit nejcennější zdroje vašeho podniku nákladově efektivním způsobem. Získáte rychlou a přesnou analýzu, která splňuje veškeré klíčové potřeby z hlediska lidských zdrojů vaší společnosti, pokud jde o rozvoj zaměstnanců. Rovněž získáte základní procesy pro řízení zaměstnanců a úspěšné strategické řízení lidského kapitálu.

Naše inženýrské komponenty usnadňují specifikaci a konfiguraci konstrukčních prvků, výrobků, sestav a zařízení. Zajišťují kvalitu zefektivněním správy veškeré související dokumentace včetně revizí. Kdokoliv v rámci organizace získá potřebné informace průběžně poskytující aktuální data nezbytná pro technická, administrativní nebo finanční rozhodnutí. Integrace procesů nákupu, inženýrského vývoje a výroby poskytuje skutečně ucelený obrázek o celé společnosti.

Naše projektové komponenty nabízejí spolu s dalšími komponentami IFS kompletně integrovanou sadu nástrojů pro řízení projektu během jeho celého životního cyklu. Díky kompletnímu spojení s ostatními komponentami IFS, jako jsou Finance, Pořízení, Sklad, Zákaznické objednávky, Výroba, Konstrukce, Human Resources, Správa dokumentace nebo Řízení majetku a služeb, je toto řešení používáno v mnoha typech podniků, které používají projektové zásady k řízení svého podnikání, včetně projektově založené výroby, konstrukce, výstavby, smluvní činnosti a infrastruktury a v organizacích zaměřených na výzkum a vývoj.

Naše výrobní komponenty kombinují jednoduchý, vysoce automatizovaný tok pro správu opakujících se úkolů pomocí funkce pokročilého řízení na základě výjimek, aby bylo možné výjimky vysledovat a vyřešit. Toto výkonné a komplexní řešení podporuje plánování, realizaci, kontrolu a analýzu mnoha typů výroby ve všech fázích výrobního procesu a pro všechny zaměstnance. Podporuje též zásady štíhlé organizace a smíšený režim výroby, kde je v jediném výrobním systému současně používáno více různých typů zpracování.

Naše komponenty pro distribuci spolu s výrobou tvoří základ našeho řešení řízení dodavatelského řetězce. Tyto komponenty nabízejí snadné použití, které potřebujete k lepší vizualizaci toku výrobků a efektivnímu využití systému, a dovolují vám také snadno se přizpůsobit různým distribučním modelům a pracovním metodám. Poskytují vám také agilnost, kterou potřebujete k růstu a podpoře změny vašeho podniku. Kromě toho můžete využít komunikaci v reálném čase napříč celým řetězcem od objednávky až k dodávce.

Naše komponenty pro prodej a servis nabízejí podnikům procesy, které jsou nezbytné pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Řídí řetězec interakce se zákazníkem od obchodního zájmu přes cyklus prodeje až po následnou podporu a servis u zákazníka. Naše koncepce prodejů a servisu umožňuje podnikům zaměřit se na faktory, které prostřednictvím výrobku, servisu a podpory přinášejí zákazníkům vyšší hodnotu.

Naše komponenty údržby jsou částí kompletního systému správy provozních prostředků (EAM), který vám umožňuje předvídat náhlé změny poptávky ve světě a přizpůsobit se jim. S řešením se snadno pracuje a nabízí komplexní a hlubokou funkčnost, jakou potřebujete pro každodenní údržbu i průběžný rozvoj a zdokonalování.

Komponenty našeho nástroje Business Enabler vám umožní navázat a zlepšit vztahy a využít výhod nejnovějších webových technologií. Zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším partnerům můžete zpřístupnit personalizované, přesné a naprosto aktuální informace prostřednictvím snadno použitelných, na rolích založených portálů a účelově postavených mobilních řešení. Podpůrné komponenty IFS prostřednictvím webových služeb poskytují integraci s interními a externími systémy a zároveň zajišťují bezpečnost, výkon a škálovatelnost.

Architecture and Technology

IFS Applications - Architektura a technologie

IFS Applications jsou navrženy tak, aby se mohli vyvýjet spolu s Vaším podnikáním
Architektura založená na komponentách Vám umožní si vybrat jen to, co opravdu potřebujete s funkcemi a možnostmi, které mohou být měněny nebo přídávány v souladu s vývojem Vaší firmy.

Architektura založená na komponentách
IFS Applications se skládají dohromady z více než 6 000 jednotlivých softwarových objektů, přičemž každý má svůj konkrétní účel. Tyto objekty společně tvoří více než 100 modulů. Můžete se tak rozhodnout, které z těchto podnikových komponent potřebujete. Přidání další komponenty žádným způsobem neovlivní stávající konfiguraci, takže si časem můžete vytvořit své vlastní řešení.

Využijte inovativní technologie pro to, aby aplikace běžela podle Vašich představ
Naše inovativní technologie poskytuje flexibilitu při nasazení. Máte tak možnost nasadit IFS Applications tak, jak to pro vaše podnikání bude nejlepší. Díky architektuře založené na komponentách lze nasadit celou sadu jako jedinou globální instanci nebo jako řešení pro hlavní procesy ve dvouúrovňovém modelu aplikací.
Vyberete si pouze ty komponenty, které chcete, postupně je nasadíte, takže nebudete využívat více, než potřebujete.

IFS Applications - Uživatelská zkušenost

Vaše digitální transformace bude úspěšná pouze za předpokladu, že se zapojí všichni zaměstnanci ve Vaší organizaci a uživatelé budou motivovaní a produktivní. To povede k informovanějšímu rozhodování a špičkovému zákaznickému servisu.

S uvedením IFS Applications 10 jsme představili IFS Aurena, naši největší inovaci uživatelského rozhraní v historii. Toto rozhraní využívá nejmodernější technologii a je vytvořeno tak, aby zaujalo uživatele, propojilo spolupracovníky v rámci celé organizace a umožňovalo pracovat zábavnějším a intuitivnějším způsobem. Díky špičkovému designu a intuitivnímu uživatelskému rozhraní lze zvýšit produktivitu, urychlit rozhodování a zjednodušit uvádění produktů na trh. IFS Aurena je uživatelské rozhraní, které budou vaši zaměstnanci milovat.

Záměrně responzivní
Aby IFS Applications pracovaly podle vašich požadavků – a na vámi preferovaných zařízeních – jsou navrženy tak, aby fungovaly poněkud jinak než tradiční podnikové aplikace. IFS Aurena je responzivní webové rozhraní zaměřené na úlohy a cíle, které lze používat na telefonu, tabletu i stolním počítači. Jde o webovou aplikaci, která podporuje nové možnosti ovládání a interakce, jež lépe odpovídají zažitým způsobům práce se softwarem, a propojuje uživatele se všemi součástmi podniku.

IFS Lobby
Funkce IFS Lobby nyní nabízí integrované analytické nástroje a kontextový panel a umožňuje větším skupinám uživatelů vytvořit nebo přizpůsobit funkce na míru jejich potřebám.

Díky tomu, že zaměstnancům nabídnete řešení ušité na míru jejich individuálním požadavkům, které lze navíc ovládat pomocí jednoduchého přetahování myší, poskytnete jim svobodu, aby se mohli rozhodnout, jak nejlépe vyřeší jim přidělený úkol. V konečném důsledku tak investice do použitelnosti podnikového softwaru představuje investici do vašich zaměstnanců.

IFS Aurena User Interface for IFS Applications
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!