IFS FINANCIALS

IFS Financials poskytují ucelený pohled na vaši firmu z různých perspektiv. Jakmile si všimnete trendu, který stojí za prošetření, můžete si vyhledat všechny detaily o příslušných finančních transakcích. Tyto komponenty posilují kontrolu na všech úrovních organizace a odpovídají regulačním potřebám po celém světě.

KONSOLIDACE

IFS Konsolidace vám umožňuje konsolidovat data z libovolného množství společností do jednoho místa. Můžete sledovat různé grafy týkající se účtů, rozpočtů a měn od poboček až k mateřským společnostem. Díky výpisům dat poboček pořízených v určitém období mohou vedoucí sledovat aktuální konsolidované finanční informace, kdykoli je to nutné.

PODNIKOVÉ PLÁNOVÁNÍ

IFS Podnikové plánování podporuje proces vytváření rozpočtů, prognóz a dalších finančních plánů jak pro jednotlivé společnosti, tak na konsolidované úrovni. Podnikové plánování nabízí integrovaný a centrálně řízený plánovací nástroj, který podporuje plánování řízené poptávkou na základě zákaznicky definovaných modelů plánování. Organizace mohou mít účelové formáty plánování k řešení rozličných potřeb počínaje plánováním zaměstnanců přes plánování příjmů a nákladů až po rozvahu a peněžní tok. Různé scénáře lze řídit a porovnávat podle různých předpokladů.

CASH FLOW

IFS Cash flow nabízí flexibilní analýzy likvidity založené na různých scénářích, které si můžete zvolit. K promítnutí vaší finanční pozice můžete použít zákaznické objednávky, nákupní objednávky, pohledávky a závazky. Pomocí těchto informací můžete provést analýzu vaší společnosti a zajistit tak lepší správu hotovosti a strategické rozhodování.

PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ

IFS Projektové financování vám nabízí jasný přehled o financích projektu v reálném čase – a to i v době, kdy projekt probíhá. Potřebujete-li detailnější analýzu, můžete také provést rozklad na data. Začleněná pravidla účtování projektu vám poskytují podporu v souvislosti s různými metodami kapitalizace a požadavky na uznání výnosu.

eFAKTURA

IFS eFaktura vylepšuje a automatizuje postup práce při fakturaci dodavatelům snížením počtu faktur vyžadujících ruční zpracování. K dispozici je také skenování faktur nebo jejich elektronická podoba. Pokročilá pravidla pro autorizaci a párování s nákupními objednávkami výrazně urychlují zpracování faktur. Zprávy, události a záznamy historie tento proces dále vylepšují a usnadňují sledování.

ZÁVAZKY

IFS Závazky zjednodušují zpracování vašich přijatých faktur a plateb. Podpora samofakturace navíc snižuje množství práce s fakturami. Celá řada měn a možností úhrady navíc přispívají k agilitě této komponenty, zatímco funkce pro sledování a analýzu zajišťují kompletní kontrolu.

POHLEDÁVKY

IFS Pohledávky usnadňují fakturaci a platbu zákazníkům. Automaticky pracují s kódy běžných transakcí.
Díky propojení se zákaznickými objednávkami a funkcí pravidel účtování pomáhájí minimalizovat chyby a zjednodušit postupy.

MAJETEK

IFS Majetek usnadňuje strategické řízení majetku vaší společnosti. Plně integrovaný nástroj pro účtování, který zahrnuje podporu odpisových metod několika zemí, což z něj činí perfektní nástroj pro řízení majetku globálního podniku.

HLAVNÍ KNIHA

IFS Hlavní kniha zajistí, že budete mít vždy pevný základ pro finanční analýzu a výkaznictví a také výkonné funkce pro simulaci, včetně několika hlavních účetních knih a pravidel distribuce. Pomáhá vám získat a konsolidovat finanční události ze všech systémů a poboček do podnikové skupiny.

InfoConsulting