IFS Human Capital Management

IFS HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Komponenty IFS Human Capital Management šetří váš čas a peníze, neboť vám pomohou řídit nejcennější zdroje vašeho podniku nákladově efektivním způsobem. Získáte rychlou a přesnou analýzu, která splňuje veškeré klíčové potřeby z hlediska lidských zdrojů vaší společnosti, pokud jde o rozvoj zaměstnanců. Rovněž získáte základní procesy pro řízení zaměstnanců a úspěšné strategické řízení lidského kapitálu.

PORTÁL PRO ZAMĚSTNANCE & MANAŽERY

IFS Portál pro zaměstnance a manažery nabízí kompletní samoobslužný nástroj pro manažery a zaměstnance, který zajišťuje vysokou kvalitu dat a angažovanost zaměstnanců. Manažeři vykonávají úlohy týkající se lidských zdrojů v souladu se svými potřebami, např. schvalují vykazování docházky a výdaje, plánují a sledují hodnocení. Zaměstnanci si aktualizují své vlastní zaměstnanecké údaje, žádají o dovolenou, vykazují docházku a výdaje, aktualizují své kvalifikace atd.

ČAS & DOCHÁZKA

IFS Čas a docházka usnadňuje správu údajů o pracovní době zaměstnanců, což může být vykazování docházky na základě měření času nebo na základě odchylky. Rozdělení mzdové složky a výpočet flexibilní pracovní části, přesčasů, prémií za směny atd. jsou automatické a jsou porovnávány s centrálními pravidly. To v kombinaci s řešením pro plánování absence a podávání žádostí o volno nabízí lepší kontrolu nad dobou absence zaměstnanců, včetně nutných opatření. Kromě toho ušetříte spoustu času ve chvíli, kdy vstup zaměstnance zahrnuje současně projekt, údržbu nebo výrobní systémy a mzdy. To v kombinaci s řešením pro plánování absence a podávání žádostí o volno nabízí lepší kontrolu nad dobou absence zaměstnanců, včetně nutných opatření.

ŘÍZENÍ VÝDAJŮ

IFS Řízení výdajů pomáhá zefektivnit a zjednodušit váš podnikový systém pro řízení výdajů a vykazování pomocí automatizace veškerých náležitostí od výpočtu daní po cestovní náhrady a import transakcí kreditní kartou. Toto řešení nabízí napojení na funkce projektů a pracovních objednávek.

MZDY

IFS Mzdy vám umožňuje zjednodušit a řídit vaše procesy týkající se mezd. Řešení pro mzdy jsou dostupná na vybraných trzích. U ostatních trhů je řešením rozhraní mzdových transakcí s obecným rámcem na podporu přenosu autorizovaných časových a výdajových transakcí do mzdového systému třetí strany.

ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

IFS Zdraví a bezpečnost vám umožňuje zefektivnit procesy ochrany zdraví a bezpečnosti ve vaší organizaci v souladu s normami stanovenými regulačními orgány. To zahrnuje širokou škálu funkcí od sledování nehodovosti a nemocnosti až po přijímání opatření, řízení bezpečnosti, hodnocení rizik, lékařské prohlídky, informace o nebezpečnosti materiálu, osvědčení o první pomoci a distribuční seznamy s cílem upozornit příslušné osoby v okamžiku, kdy byla nehoda ohlášena.

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ & KVALIFIKACE

IFS Rozvoj zaměstnanců & kvalifikace pomáhá vytvářet ve vaší společnosti strategické procesy a plány týkající se lidských zdrojů tím, že definuje požadavky na kvalifikaci ve vaší organizaci a spojuje je s vašimi dostupnými zdroji. Jakmile jsou požadavky stanoveny a propojeny, můžete je využít při rozvoji zaměstnanců a jako vstupní informace pro nábor, nebo k vytvoření seznamu zastaralých nebo nadbytečných kompetencí. Procesy pro kontroly, hodnocení a výkon zaměstnanců jsou zajištěny.

ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ

IFS Řízení školení poskytuje komplexní podporu pro podniky s činnostmi týkajícími se interního školení. Umožňuje sestavovat požadavky na interní školení a kvalifikaci a používat je jako vstup pro plánování akcí školení. Rovněž automaticky aktualizuje složky zaměstnanců o historii školení a kvalifikace po absolvování školení.

NÁBOR

IFS Nábor podporuje náborové procesy prostřednictvím obecného rámce, což umožňuje výměnu náborových dat se systémy sledování uchazečů (ATS – Applicant Tracking System) třetích stran. Požadavky v souvislosti s personálem lze odesílat do systému sledování uchazečů za účelem zpracování a výběru kandidátů. Poté mohou být informace o vybraném kandidátovi poslány zpět k dalšímu zpracování a zahájení činností spojených s přijetím.

ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ & ORGANIZACE

IFS Řízení zaměstnanců a organizace pohodlně mapuje pozice a organizační struktury v systému a definuje pracovní požadavky a zaměstnanecké výhody. Poskytuje řízený přístup k informacím zaměstnanců, čímž zjednodušuje správu informací o zaměstnancích, a zároveň slouží jako základ pro komplexní fungování všech procesů, které se týkají zaměstnanců, a to rovněž v kontextu multipodnikových a maticových organizací. Řešení také obsahuje procesy pro plánování počtu zaměstnanců, dovolené, disciplinární procesy a procesy řešení stížností a rovněž zaměstnanecké průzkumy.

InfoConsulting