Pełna kontrola projektów z IFS ApplicationsTM w Torpol S.A.

O FIRMIE

Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu działa na polskim rynku od ponad 25 lat, specjalizując się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych, takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie. Firma świadczy ponadto usługi z zakresu budowy, modernizacji oraz remontów sieci elektroenergetycznych napowietrznych, sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym, systemów oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnych, jak również usługi projektowe w zakresie inwestycji komunikacyjnych. Spółka zatrudnia ponad 650 pracowników i dysponuje własną, rozbudowaną bazą sprzętowo-transportową obejmującą ponad 70 specjalistycznych maszyn i urządzeń.

POTRZEBA ZMIAN

Aby wesprzeć rozwój, zwiększyć efektywność działań i wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku, firma Torpol potrzebowała nowoczesnego, zintegrowanego systemu biznesowego. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zaawansowanych rozwiązań dostępnych na rynku wybrano system IFS ApplicationsTM 10 ze względu na jego elastyczność i dostosowanie do wymagań branży infrastrukturalnej.

WDROŻENIE

Konsultanci InfoConsulting przystąpili do projektu wdrożenia w marcu 2019 roku. Przeprowadzili kompleksową analizę przedwdrożeniową, kładąc szczególny nacisk na specyfikę branży. Uwzględnione zostały charakterystyczne w tym sektorze zagadnienia projektowe, które w powiązaniu z produkcją miały być oparte na finansach w systemie. System IFS ApplicationsTM 10 wspiera Torpol we wszystkich kluczowych obszarach, obejmujących finanse, łańcuch dostaw, zarządzanie projektami, sprzedaż i serwis, remonty, HR i analitykę biznesową. Start produkcyjny systemu – mimo krótkiego czasu wdrożenia – został przeprowadzony zgodnie z założeniami w styczniu 2020 roku. Obecnie InfoConsulting serwisuje i rozwija rozwiązanie.

WDROŻONE MODUŁY

  • IFS Finanse
  • IFS Dystrybucja
  • IFS Produkcja
  • IFS Projekty
  • IFS Remonty
  • IFS Zarządzanie Jakością
  • IFS Zasoby Ludzkie
  • IFS Płace

Liczba użytkowników systemu: 235

KORZYŚCI


Uporządkowanie procesów

Centralizacja danych

Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco

Efektywne planowanie produkcji

 

Pełna kontrola projektów

 

Sprawne zarządzanie projektami w terenie

 

Lepsza gospodarka magazynowa

 

Aktualna informacja technologiczna oraz handlowa dostępną bezpośrednio z systemu.

Skuteczna kontrola kosztów

Efektywne zarządzanie jakością

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!