Zespół

InfoConsulting to zespół ekspertów o wysokich kompetencjach, ukierunkowany na dostarczanie klientom zaawansowanych rozwiązań informatycznych, wspierających ich biznes.

W budowaniu Twojej ścieżki kariery pomogą Ci

, Zespół

Mirosław Kamiński – Prezes Zarządu

, Zespół

Grzegorz Musiał – Wiceprezes Zarządu

, Zespół

Anna Szewczyk – Dyrektor Pionu Wdrożeń

, Zespół

Krzysztof Deptuła – Dyrektor Pionu Serwisu

, Zespół

Bartłomiej Żak – Dyrektor Pionu Rozwoju Usług i Produktów

, Zespół

Monika Jackowska – Dyrektor Pionu HR i Komunikacji

, Zespół

Daniel Józefowicz – Dyrektor Pionu Administracyjno-Prawnego

Osoby, które mogą towarzyszyć Ci w procesie rekrutacji

, Zespół

Beata Włodarska – Specjalista ds. HR

, Zespół

Anna Sokołowska – Specjalista ds. Komunikacji