Zespół

InfoConsulting to zespół ekspertów o wysokich kompetencjach, ukierunkowany na dostarczanie klientom zaawansowanych rozwiązań informatycznych, wspierających ich biznes.

W budowaniu Twojej ścieżki kariery pomogą Ci

Mirosław Kamiński – Prezes Zarządu

Grzegorz Musiał – Wiceprezes Zarządu

Anna Szewczyk – Dyrektor Pionu Wdrożeń

Krzysztof Deptuła – Dyrektor Pionu Serwisu

Bartłomiej Żak – Dyrektor Pionu Rozwoju Usług i Produktów

Monika Jackowska – Dyrektor Pionu HR i Komunikacji

Daniel Józefowicz – Dyrektor Pionu Administracyjno-Prawnego

Osoby, które mogą towarzyszyć Ci w procesie rekrutacji

Beata Włodarska – Specjalista ds. HR

Anna Sokołowska – Specjalista ds. Komunikacji