Kultura organizacyjna, efektywność, strategia marketingowa, relacje z klientami – to tylko niektóre z obszarów, w których nieumiejętne działanie przynosi firmom negatywne skutki. Błędy firm można zacząć wyliczać już na poziomie „miękkich” kompetencji związanych z zarządzaniem zespołami i kulturą organizacyjną.

Czytaj więcej