Asysta przy aktualizacji systemu

IFS Applications, Asysta przy aktualizacji systemu
  • Wsparcie w implementacji standardowych aktualizacji systemu dostarczanych przez producenta.
  • Wsparcie w implementacji aktualizacji/modyfikacji systemu związanych ze zmianami prawnymi.
  • Udzielenie pomocy i doradztwo w zakresie wdrożenia aktualizacji standardowych wersji systemu – Klient uzyskuje wsparcie w procesie instalowania wymaganych zmian, ich konfiguracji oraz testach nowych funkcjonalności, a także wsparcie związane z przeszkoleniem użytkowników, którzy te funkcjonalności będą wykorzystywać.

KORZYŚCI

  • szybsze i bardziej sprawne przeprowadzenie procesu aktualizacji i skrócenie przestojów aplikacji,
  • bezpieczeństwo prac aktualizacyjnych,
  • zapewnienie właściwego funkcjonalnego wykorzystania wprowadzonych zmian.
InfoConsulting