Dostosowanie (customizacja) i parametryzacja systemu pod specyficzne potrzeby Klienta

IFS Applications, Dostosowanie (customizacja) i parametryzacja systemu pod specyficzne potrzeby Klienta
 • Usługa asysty przy dostosowywaniu systemu do specyficznych wymagań Klienta przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności systemu.
 • Wsparcie w zaprojektowaniu i wykonaniu definiowalnych elementów systemu takich jak raporty podręczne, raporty dedykowane, pola własne itp.
 • Dopasowanie systemu w zakresie i możliwości udostępnionych w ramach standardowych funkcji systemu IFS Applications.
 • Wsparcie w wykorzystaniu możliwości parametryzacyjnych systemu
 • Pomoc przy dostosowaniu konfigurowalnych funkcjonalności systemu do indywidualnych potrzeb Klienta.
 • Analiza m.in. dotychczas zastosowanej parametryzacji, opracowanie możliwych do wykonania zmian, pomocy w ich zastosowaniu z uwzględnieniem bieżących zapotrzebowań Klienta/użytkownika.
 • Przygotowywanie poprawek i modyfikacji funkcjonalności systemu po zapewnieniu przez Klienta odpowiednich dostępów i praw – na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

KORZYŚCI

 • system dopasowany do indywidulanych potrzeb użytkownika,
 • obniżenie kosztów dostosowania systemu,
 • poszerzenie możliwości funkcjonalnych systemu,
 • zoptymalizowanie podstawowych funkcjonalności systemu nabycie przez kluczowych użytkowników umiejętności obsługi i parametryzacji systemu.
InfoConsulting