Raporty podręczne i systemowe

  • Wsparcie w ustaleniu potrzeb i przygotowanie raportów podręcznych z IFS Applications.
  • Weryfikacja poprawności ich działania uwzględniającą uwarunkowania systemowe.

KORZYŚCI

  • efektywne wykorzystanie informacji biznesowej zawartej w systemie,
  • dostosowanie systemu do indywidulanych potrzeb użytkownika,
  • rozszerzenie możliwości funkcjonalnych aplikacji,
  • rozwinięcie analitycznych funkcji systemu,
  • zmniejszenie kosztów użytkowania systemu poprzez wykorzystanie standardowych funkcjonalności.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!