Raporty podręczne i systemowe

IFS Applications, Raporty podręczne i systemowe
  • Wsparcie w ustaleniu potrzeb i przygotowanie raportów podręcznych z IFS Applications.
  • Weryfikacja poprawności ich działania uwzględniającą uwarunkowania systemowe.

KORZYŚCI

  • efektywne wykorzystanie informacji biznesowej zawartej w systemie,
  • dostosowanie systemu do indywidulanych potrzeb użytkownika,
  • rozszerzenie możliwości funkcjonalnych aplikacji,
  • rozwinięcie analitycznych funkcji systemu,
  • zmniejszenie kosztów użytkowania systemu poprzez wykorzystanie standardowych funkcjonalności.
InfoConsulting