Rozwój kompetencji użytkowników IFS Applications

IFS Applications, Rozwój kompetencji użytkowników IFS Applications

Warsztaty i dedykowane instruktaże dla użytkowników IFS Applications w obszarach:

  • prawidłowego korzystania z używanych codziennie funkcjonalności systemu,
  • realizacji procesów biznesowych w aplikacji,
  • interpretacji zachowań systemu,
  • rozwiązywania częstych problemów funkcjonalnych w poszczególnych modułach oraz pomiędzy modułami,
  • zmian w aplikacji pojawiających się w nowych aktualizacjach dostarczanych przez producenta oprogramowania IFS Applications
  • zmian w IFS Applications związanych z nowymi regulacjami prawnymi.

KORZYŚCI

  • zwiększenie efektywności działań w firmie poprzez podniesienie umiejętności w sprawnym korzystania z systemu IFS Applications,
  • eliminowanie skutków błędów użytkowników powstających w wyniku nieprawidłowego użytkowania systemu i nie znajomości zmian w IFS Applications,
  • zapewnienie zastępowalności i ciągłości prac w przypadku rotacji pracowników.
InfoConsulting