Wsparcie w administrowaniu systemem IFS Applications

IFS Applications, Wsparcie w administrowaniu systemem IFS Applications
 • Weryfikacja poprawności działania systemu.
 • Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzania systemu.
 • wgrywanie określonych poprawek do systemu.
 • Analiza logów systemu.
 • Audyt wydajności i tuning bazy danych.
 • Wsparcie zespołów IT w czynnościach administracyjnych, takich jak:
  • nadzór nad ciągłością działania IFS Applications i wsparcie w przywróceniu ciągłości działania po awarii,
  • eksploatacja i przeglądy systemu zgodnie z dokumentacją producenta.
 • Ocena błędu i reprezentowanie klienta w rozmowach z producentem.

KORZYŚCI

 • zapewnienie ciągłości działania systemu IFS Applications,
 • bezpieczeństwo danych (w tym danych osobowych),
 • zmniejszenie podatności systemu na sytuacje awaryjne
InfoConsulting