Zarządzanie uprawnieniami użytkowników w IFS Applications

  • Administracja kontami użytkowników systemu (dodawanie, usuwanie, modyfikacja ustawień, itp.).
  • Zarządzanie określonymi uprawnieniami użytkowników w systemie wg ustalonych zasad w organizacji.
  • Wsparcie użytkowników wiodących przy przydzielaniu i zmianie uprawnień w przepływach procesów biznesowych.

KORZYŚCI

  • wysokie bezpieczeństwo procesów biznesowych opartych o IFS Applications,
  • zapewnienie separacji obowiązków i przejrzystości w działaniach użytkowników.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!