Big Data

Nowoczesna technologia do zarządzania wieloźródłowymi informacjami

Big Data to najnowsza technologia stanowiąca przełomowe wsparcie w nowoczesnym modelu budowania biznesu.

Podejmowanie decyzji opiera się dziś na wielu źródłach, zarówno tych znajdujących się w zasobach wewnętrznych firmy, jak i generowanych w otoczeniu zewnętrznym. Umiejętne zarządzanie i analizowanie pozyskanych informacji może znacznie poprawić jakość i czas realizacji procesów decyzyjnych w firmie. Dzięki nim działanie będzie pozbawione przypadkowości, a decyzje będą wynikały z pogłębionej analizy wieloaspektowych danych. Właściwe wykorzystanie zebranych informacji i wsparcie technologii IT otwiera nowe możliwości wzmocnienia procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Korzyści z zastosowania rozwiązań klasy Big Data:

 • Możliwość szybszego podejmowania decyzji biznesowych
 • Bieżąca i bardziej precyzyjna ocena ryzyka
 • Poprawa jakości obsługi klienta
 • Możliwość integracji informacji pochodzących z różnych źródeł, w tym z mediów społecznościowych z informacjami pochodzącymi z systemów informatycznych funkcjonujących wewnątrz organizacji
 • Możliwość obsługi informacji wywodzących się z danych nieustrukturyzowanych
 • Dowolność przy skalowaniu biznesowym aż do milionów transakcji jednocześnie
 • Zwiększenie wydajności systemów billingowych i księgowych
 • Bieżąca analiza trendów i zachowań klientów
 • Szybszy czas reakcji systemów e-commerce
 • Wsparcie funkcjonujących rozwiązań analityczno-raportowych klasy BI o nowe możliwości analizy ogromnych ilości danych jednocześnie dodając analizy multiprzekrojowe
 • Znaczące skrócenie czasu oczekiwania na analizy i raporty jak również możliwość prowadzenia skomplikowanych analiz w czasie rzeczywistym.

Obszary zastosowań Big Data:

 • Wyszukiwanie rozproszone – jak odszukać, zwizualizować i zrozumieć wszystkie informacje niezbędne do podjęcia trafnej decyzji
 • Lepsze zrozumienie klienta – jak wyjaśnić zachowanie klienta poprzez pozyskanie szerszej informacji o jego potrzebach
 • Analizy koszykowe – jakie produkty powinny być oferowane w promocjach wspólnie. Czy występują korelacje między produktami. Jaki jest koszt i wprowadzenia nowego produktu
 • Analiza zasięgu – jak często i jakimi kanałami klienci mieszkający w pobliżu sklepu kupują wybrane produkty – jaki jest zasięg tej placówki
 • Lojalność i wartość klienta w czasie – Jak zwiększyć zysk poprzez pomiar sentymentu klienta oraz utrzymanie jego wartości
 • Ograniczenie ryzyka – jak rozpoznać stan zagrożenia w czasie rzeczywistym i go ograniczyć
 • Analizy operacyjne – jak poprawić efektywność wykorzystania infrastruktury w dane pomiarowe
 • Wzrost ilość danych do analizy – zwiększenie skuteczności istniejącej platformy analitycznej

Nowoczesne podejście do problemu – proponowane rozwiązanie
InfoConsulting Sp. z o.o. podjęła współpracę partnerską w zakresie rozwiązań klasy Big Data z firmą IBM, oferującą jedno z najciekawszych, a zarazem kompleksowych rozwiązań, dzięki któremu jesteśmy w stanie zaspokoić zapotrzebowania biznesowe najbardziej wymagających klientów. Proponowane rozwiązanie gwarantuje szybkość, prostą obsługę, skalowalność oraz wydajną analitykę biznesową: brak potrzeby instalowania software’u, brak indeksów i strojenia, brak administrowania magazynowaniem danych. Platforma analityczna jest prosta i przyjazna, dostosowana do potrzeb menedżerów zarządzających różnymi obszarami na wielu szczeblach.

Wśród elementów mogących stanowić części składowe proponowanego rozwiązania Big Data należy wymienić:

 • Pure Data System for Analytics Appliance
 • Pure Data System for Hadoop
 • Infosphere Dataexplorer
 • Infosphere streams
 • Infosphere Biginsights
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!