Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w OPWiK Sp. z o.o.

Cel wdrożenia

Dostarczenie aplikacji e-BOK oraz rozbudowa systemu GIS i modernizacji systemu IFS Applications.

Termin planowanego zakończenia wdrożenia: 31 grudnia 2015 r.

O kliencie

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) Sp. z .o.o. ma ponad 70 lat tradycji. Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta Otwocka oraz gmin Karczew, Józefów i Celestynów. Sieć wodociągowa na terenie Otwocka została w ostatnich latach znacznie rozbudowywana w ramach programu inwestycyjnego „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” współfinansowanego przez Unię Europejską. Obecnie długość sieci wodociągowej OPWiK wynosi łącznie ponad 220 km, z czego ponad połowa powstała w ramach inwestycji objętych unijnym Funduszem Spójności.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!