erp-opwik-ic

Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie ERP dedykowane dla sektora wodno-kanalizacyjnego

Cel wdrożenia ERP:

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego rozwiązania informatycznego – IFS Applications™.

Przed wdrożeniem systemu zintegrowanego klasy ERP − IFS Applications™ − w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. korzystano z kilku prostych, niezależnych narzędzi informatycznych. Obejmowały one tylko niektóre obszary działalności firmy, m.in. finanse i księgowość, obsługę klienta i gospodarkę magazynową. Ze względu na brak integracji dotychczasowych narzędzi IT dostęp do informacji zarządczej był utrudniony i ograniczał możliwości efektywnego zarządzania.

Przebieg wdrożenia ERP:

Uruchomienie systemu IFS Applications™ odbyło się zgodnie z planem i w kwietniu  2012 r. nastąpił start produkcyjny rozwiązania. W ramach projektu wdrożono moduły: IFS Finanse™, IFS Dystrybucja™, IFS Remonty™, IFS Zasoby Ludzkie™ oraz IFS Płace™.

Główne cele projektu wdrożenia zostały osiągnięte. Nastąpiło uporządkowanie gromadzonych i przetwarzanych w systemie informacji. Systemem IFS Applications™ objęto wszystkie kluczowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Usprawniono procesy obsługi laboratorium, obsługi zamówień publicznych i obsługi inwestycji. System IFS Applications™ wspiera również zarządzanie przeglądami i remontami infrastruktury technicznej.

Moduły IFS Applications™:

  • IFS Finanse™
  • IFS Dystrybucja™
  • IFS Remonty™
  • IFS Zasoby Ludzkie™
  • IFS Płace™

Liczba użytkowników: 50

Korzyści z wdrożenia:

Podstawowe korzyści z wdrożenia w OPWiK kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego to automatyzacja procesów przetwarzania danych oraz usprawnienie i przyśpieszenie obiegu informacji w przedsiębiorstwie.

W efekcie wdrożenia usprawniono procesy biznesowe w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak zarządzanie umowami, fakturowanie usług, planowanie i śledzenie realizacji inwestycji, finanse i księgowość oraz budżetowanie. Zintegrowane zarządzanie ułatwia również prowadzenie gospodarki materiałowej, inwentaryzację stanów magazynowych oraz obsługę zleceń roboczych.

O kliencie

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) Sp. z .o.o. ma ponad 70 lat tradycji. Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta Otwocka oraz gmin Karczew, Józefów i Celestynów. Sieć wodociągowa na terenie Otwocka została w ostatnich latach znacznie rozbudowywana w ramach programu inwestycyjnego „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” współfinansowanego przez Unię Europejską. Obecnie długość sieci wodociągowej OPWiK wynosi łącznie ponad 220 km, z czego ponad połowa powstała w ramach inwestycji objętych unijnym Funduszem Spójności.

REFERENCJE

Wdrożenie realizowane przez konsultantów i ekspertów InfoConsulting zostało docenione przez klienta.

Grażyna Osica

Dostęp do informacji w naszej firmie uległ znacznej poprawie. Dane są przechowywane w jednym systemie, do którego dostęp mają wszyscy uprawnieni pracownicy. Co ważne, informacje te są wielokrotnie weryfikowane, co pozwala zmniejszyć ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji na każdym poziomie organizacyjnym.

Grażyna Osica
Główna księgowa i prokurent w OPWiK Sp. z o.o.

Grażyna Osica

System ERP wymusił zmiany procesów, co zwiększyło sprawność operacyjną naszej firmy. Posiadamy obecnie dobrze funkcjonujący system zarządzania dokumentacją. Dysponujemy również pełną ewidencją zleceń roboczych z przypisaniem kosztów.

Grażyna Osica
Główna księgowa i prokurent w OPWiK Sp. z o.o.
InfoConsulting