Firmy budowlane

Jak zapewnić płynne funkcjonowanie firmy? Jak odpowiednio wykorzystać sezonowość branży budowlanej, aby odnieść sukces na bardzo trudnym rynku?

Branża budowlana musi zmierzyć się z wieloma problemami – wysokie podatki, rosnąca biurokracja, znaczne koszty pracy, a także sezonowość świadczenia usług to tylko niektóre z nich.

Jak rozwijać firmę pokonując te problemy? Dekoniunktura zmusza branżę do uważniejszego gospodarowania swoimi zasobami.

Dzięki rozwiązaniom InfoConsulting firmy budowlane zyskują pomoc w zarządzaniu kluczowymi obszarami swojej działalności. Jednym z nich jest stały monitoring przepływów finansowych, analiza wiarygodności kontrahentów oraz podwykonawców. Szybka reakcja na zatory płatnicze, opóźnienia dostaw czy regulacji należności może uchronić firmę przed poważnymi kłopotami. Jeden spójny system, zbierający informacje ze wszystkich działów firmy na bieżąco sygnalizuje obszary wymagające interwencji.

Elastyczne reagowanie na czynniki zewnętrze pozwala optymalizować zasoby, zapewniając terminową realizację projektów. Rozwiązania oferowane przez InfoConsulting dają możliwość właściwego planowania i budżetowania.

Rozwiązania dedykowane dla branży budowlanej

ERP

Rozwiązanie firmy InfoConsulting na bazie systemu IFS Applications™ wspiera najważniejsze procesy w firmach budowlanych jak:

 • zarządzanie projektami
 • planowanie potrzeb materiałowych
 • zarządzanie zasobami (personel, urządzenia)
 • analizy i kontroling efektywności prowadzonych projektów

Zarządzanie projektami umożliwia kompleksową obsługę prowadzonych prac na każdym z etapów zaczynając od ofertowania poprzez negocjacje z podwykonawcami i dostawcami, kosztorysowanie, harmonogramowanie prac, zarządzanie biblioteką i obiegiem dokumentów, rozliczanie kosztów i czasu pracy wszystkich zasobów projektowych i na analizach efektywności projektu kończąc.

Rozwiązanie InfoConsulting pozwala na pełną kontrolę nad prowadzonym projektem w kontekście budżetów i ich wykonania. Pełna analiza wskaźnikowa umożliwia na dowolnym etapie prowadzonego projektu na stosowanie alertów, ostrzeżeń, walidacji poprawności wykonanych działań. Istnieje możliwość integracji z dowolnym narzędziem informatycznym np. służącym do kosztorysowania jak i z innymi ogólnie stosowanymi jak MS Project.

InfoBI

Oferowane przez InfoConsulting rozwiązanie Business Intelligence to nowoczesny system zapewniający dużą elastyczność dostosowaną do potrzeb sektora budowlanego. Jego wdrożenie przynosi wymierne korzyści wynikające z bieżącej dostępności wysokiej jakości danych. Umożliwia on mobilną obsługę procesu i korzystanie ze sprawozdań i raportów.

Rozwiązanie dostarcza:

 • Bieżące śledzenie wyników działalności, wszystkich istotnych wskaźników efektywności oraz efektów podejmowanych działań rynkowych, łącznie z możliwością dotarcia do danych szczegółowych, poprzez odpowiednio przygotowane pulpity menadżerskie, dostępne także na urządzeniach mobilnych
 • Monitorowanie wyników osiąganych przez poszczególne oddziały i jednostki organizacyjne oraz podejmowanie decyzji w zakresie realizacji projektów, zarządzania ryzykiem, zarządzania zasobami
 • Bieżące monitorowanie i analizę danych rynkowych

eOP

Autorskie rozwiązanie do zarządzania pracownikami eliminuje problemy związane z tradycyjnym dostarczaniem papierowych dokumentów dla pracowników. Pozwala na dystrybucję dokumentów takich jak: PIT11, IMIR (d. RMUA), paski płacowe oraz wiele innych, za pośrednictwem specjalnie przygotowanego narzędzia, bez konieczności ręcznego adresowania i wysyłki listownej.

System zapewnia:

 • Poprawę jakości komunikacji z pracownikami – aplikacja umożliwia uruchomienie kanału komunikacji elektronicznej i gwarantuje uniknięcie komplikacji związanych ze zmianami adresów korespondencyjnych
 • Bezpieczeństwo danych – eOP zapewnienia bezpieczeństwo podczas wymiany poufnych informacji kadrowo-płacowych
 • Oszczędności – aplikacja pozwala na pominięcie dystrybucji dokumentów listami poleconymi oraz obsługę zwrotów
 • Stały monitoring obiegu dokumentów – system umożliwia bieżące śledzenie akcji dystrybucji dokumentów.
InfoConsulting