Handel

Jak nadążyć za dynamicznie rozwijającym się rynkiem handlu oraz sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów?

Dla branży retail spółka InfoConsulting przygotowała rozwiązania, które pomogą skutecznie zarządzać złożonymi obszarami tego sektora.

Systemy te pozwolą na optymalny dobór gamy produktów odpowiednich dla danego regionu, szybką weryfikację poprawności funkcjonowania i monitorowania sieci sprzedaży, jak również na ocenę i monitorowanie skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych.

InfoConsulting doskonale zdaje sobie sprawę z coraz większych wymagań stawianych branży retail przez klientów. Mamy świadomość jak ważne są:

 • stały monitoring oraz analiza rentowności i marży na produktach
 • odpowiednia rotacja produktów i zarządzanie zapasami
 • monitoring i analiza klientów
 • odpowiednia współpraca z dostawcami
 • łatwy dostęp do bieżących informacji z placówek handlowych

Rozwiązania dedykowane dla branży handlowej

ERP

ERP dla retail to rozwiązanie dedykowane do centralnego zarządzania siecią sprzedaży detalicznej i hurtowej. System wspiera następujące obszary związane z obrotem towarowym i zarządzaniem przedsiębiorstwem:

 • sprzedaż detaliczna w sieci własnej i franczyzowej
 • sprzedaż hurtowa
 • sprzedaż mobilna
 • zaopatrzenie i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • gospodarka magazynowa
 • logistyka i dystrybucja
 • centralne planowanie i zarządzanie informacją
 • zarządzanie relacjami z kontrahentem
 • polityka sprzedaży i programy lojalnościowe
 • zaplecze finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe

Otwartość systemu umożliwia pełną integrację z aplikacjami współpracujących firm kontrahentów oraz  firm świadczących specjalizowane usługi np. spedycja czy homebanking.

System zapewnia sprawną i szybką obsługę sprzedaży detalicznej i hurtowej przy pełnej kontroli stanów magazynowych, stanów na półkach oraz rozliczeń zobowiązań i należności przy dowolnie zdefiniowanych narzędziach kontrolingowych.

Big Data

Rozwiązania BI i Big Data zapewniają pełną obsługę potrzeb analityczno – raportowych  poprzez interaktywne analizy, pulpity menadżerskie oraz karty wyników wraz z ich udostępnieniem jako aplikacje mobilne. Proponowane rozwiązanie to kompletna platforma klasy Business Intelligence dająca jednocześnie możliwości prowadzenia własnych aktywności w tym zakresie poprzez tworzenie jej nowych elementów.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań analitycznych Info BI oraz technologii Big Data możliwe jest prowadzenie analizy procesów produkcyjnych w trybie rzeczywistym wraz z pełną analizą poszczególnych parametrów produkcji. W przypadku wykrycia odchyleń system pozwala na niezwłoczną ich korektę lub modyfikację, umożliwiając eliminację potencjalnych strat w tym zakresie.

Rozwiązania te umożliwiają prowadzenie bardzo złożonych symulacji w oparciu o modelowanie predylekcyjne i analizę bardzo dużych zbiorów informacji.