HR-obsluga-kadrowa-pracownikow-InfoConsulting

HRup

Usprawnienie procesów związanych z obsługą pracownika

W odpowiedzi na najczęściej zgłaszane oczekiwania naszych klientów, dla wsparcia i usprawnienia procesów związanych z bezpośrednią obsługą pracowników eksperci InfoConsulting opracowali pakiet aplikacji udostępnionych na platformie internetowej.

 

Pakiet aplikacji w ramach HRup funkcjonujących na platformie Qalcwise pozwoli na ograniczenie procesów obsługiwanych w Excel. Klienci poprzez HRup ograniczą wymianę informacji e-mail, zmniejszą także liczbę dokumentów w obiegu papierowym.

 

HRup szybko i intuicyjnie obsłuży procesy związane z:

Zarządzaniem urlopami – akceptacja wniosków, wgląd do limitu urlopu, lista wniosków archiwalnych, planowanie urlopów, raportowanie, rezerwy urlopowe.
KORZYŚCI
• Bieżąca i aktualna informacja na temat wykorzystanych i planowanych urlopów
• Śledzenie etapu akceptacji wniosku urlopowego
• Zgodność z Kodeksem Pracy – typy urlopów, ilość dni przysługująca itp.
• Raport dla księgowości na potrzeby zawiązania rezerw na niewykorzystane urlopy
• Automatyzacja procesu,
• Wyeliminowanie papierowych wniosków urlopowych
• Skrócenie czasu poświęcanego na administrację

Rozliczaniem kosztów podróży służbowych – począwszy od zgody na wyjazd, poprzez raportowanie wydatków, przygotowanie rozliczenia i jego akceptację, aż do wypłaty rozliczenia i raportowanie w tym zaliczki, rozliczanie diet, pobieranie kursów walut
KORZYŚCI
• Bieżąca i aktualna informacja na temat kosztów wyjazdów służbowych
• Zgodność z aktualnymi przepisami
• Automatyzacja procesu
• Wyeliminowanie papierowych wniosków urlopowych
• Skrócenie czasu poświęcanego na administrację.
• Automatyczne pobieranie kursów walut NBP
• Automatyczne tworzenie dekretu księgowego

Obsługą pasków płacowych – dostęp do aktualnych i historycznych pasków płacowych dla pracowników
KORZYŚCI
• Elastyczne słowniki składników płacowych przedstawianych pracownikom
• Dostęp pracownika do aktualnych i historycznych danych dotyczących jego wynagrodzeń
• Automatyzacja procesu
• Skrócenie czasu poświęcanego na administrację

Rozliczeniem kilometrówki – raportowanie danych na potrzebę rozliczenia ryczałtu samochodowego, raportowanie, monitoring rozliczeń
KORZYŚCI
• Raportowanie i monitoring
• Automatyzacja procesu rozliczenia ryczałtu
• Skrócenie czasu poświęcanego na administrację

HRup może funkcjonować samodzielnie, ale również możemy zintegrować go z systemem kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym Klientów.
Co więcej, kupując pakiet HRup, mają Państwo możliwość samodzielnego budowania dodatkowych aplikacji, rozwijania swojej platformy i automatyzacji kolejnych procesów w firmie.

Zapraszamy do kontaktu.
Z chęcią odpowiemy na pytania.

HRup-wniosek-urlopowy-Qalcwise-InfoConsulting  HRup-wykorzystane-urlopy-InfoConsulting 

 

delegacje-HRup-InfoConsulting  HR-pasek-wynagrodzenia-InfoConsulting  HRup-Qalcwise-wynagrodzenie-InfoConsulting