InfoGIS

Zaawansowany system geoinformacyjny

InfoGIS to innowacyjny system geoinformacyjny, który dzięki szerokim możliwościom analitycznym oraz wykorzystanym narzędziom umożliwia szybsze i sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem.

InfoGIS usprawnia zarządzanie siecią, obiektami w terenie czy usługami np. wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi, itp. Dziś trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie przedsiębiorstw bez zintegrowanego systemu informatycznego. Realizuje on szereg zadań związanych nie tylko z ewidencją obiektów, ale także ich modernizacją i obsługą klientów.

System InfoGIS daje ogromne możliwości w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów.  Dzięki funkcjonalnościom analitycznym oraz zaawansowanym narzędziom umożliwia przestrzenną prezentację danych, tworzenie i edytowanie warstw mapy, przeglądanie i analizowanie atrybutów obiektów bazy oraz generowanie wydruków. Końcowe wyniki analiz dostarczają kompleksowych informacji o obiektach i zjawiskach. System umożliwia także pełną weryfikację i kontrolę poprawności rozwiązania przestrzennej struktury poszczególnych jej składników.

Oferowany system jest niezbędnym źródłem informacji dla osób zarządzających. Dzięki szerokim możliwościom analitycznym oraz wykorzystanym narzędziom, InfoGIS umożliwia szybsze i sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, dostarczając bieżących informacji.

Korzyści z wdrożenia InfoGIS:

 • Obniżenie kosztów eksploatacji
 • Bieżąca inwentaryzacja
 • Graficzna prezentacja danych w postaci map pozwalających w prosty i wyrazisty sposób przedstawić wyniki zawiłych analiz
 • Scentralizowanie informacji w jednej bazie pozwalające na uproszczenie kontroli i weryfikacji
 • Łatwy i szybki dostęp do danych
 • Usprawnienie procesu usuwania awarii
 • Kontrola parametrów jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci
 • Tworzenie szczegółowych i rozbudowanych modeli analitycznych sieci
 • Znaczne usprawnienie obsługi klienta

Funkcjonalność systemu InfoGIS:

 • Edycja obiektów GIS w przeglądarce
 • Dedykowane narzędzia GIS udostępnione przez przeglądarkę internetową
 • Integracja z zewnętrznymi bazami danych np. IFS, MicroStrategy
 • Projektowanie zaawansowanych kartograficznie wizualizacji danych i wyników analiz pochodzących z różnych źródeł

Technologia :

 • Oprogramowanie ESRI ArcGIS for Server + ArcGIS for Desktop 10.1
 • Technologia bazodanowa: Oracle, MS SQL i inne
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!