Pełna obsługa rozrachunków klientów dzięki InfoBilling w OPWiK

Cel wdrożenia:

Usprawnienie i uproszenie masowych rozliczeń.

Na potrzeby OPWiK wdrożyliśmy rozwiązanie billingowe, które zapewnia m.in. masowe rozliczenia, fakturowanie klientów i obsługę fakturowania na terminalach mobilnych Psion. Rozwiązanie to, zintegrowane z systemem IFS Applications, pozwala na pełną obsługę rozrachunków klientów, automatyczną dekretację sprzedaży, wielowymiarowe analizy sprzedaży i obsługę wodomierzy.

Szczegóły

O kliencie

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) Sp. z .o.o. ma ponad 70 lat tradycji. Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta Otwocka oraz gmin Karczew, Józefów i Celestynów. Sieć wodociągowa na terenie Otwocka została w ostatnich latach znacznie rozbudowywana w ramach programu inwestycyjnego „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” współfinansowanego przez Unię Europejską. Obecnie długość sieci wodociągowej OPWiK wynosi łącznie ponad 220 km, z czego ponad połowa powstała w ramach inwestycji objętych unijnym Funduszem Spójności.

InfoConsulting