billing-infoconsulting

InfoBilling

System do obsługi klienta w zakresie rozliczenia należności

InfoBilling jest dedykowanym, branżowym komponentem produkcji firmy InfoConsulting, stanowiącym integralną część światowej klasy systemu ERP – IFS ApplicationsTM.

InfoBilling Powstał w odpowiedzi na oczekiwania rynku związane z chęcią wykorzystania jednolitego, zintegrowanego środowiska wspierającego pracę dostawców mediów w zakresie prac operacyjnych związanych z obsługą Klientów, jak i wsparcia pozostałych procesów biznesowych zachodzących w zakresie gospodarki magazynowej, księgowości, kadr i płac i innych.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla wsparcia pracy przedsiębiorstw dostarczających media.

InfoBilling wspiera procesy związane z obsługą Klienta od etapu złożenia wniosku po rozliczanie okresowych należności za dostawę mediów.

Korzyści wynikające z wykorzystania InfoBilling

Sprawniejsze zarządzanie procesem obsługi Klientów:

  • Rejestracja informacji niezbędnych do pojęcia i współpracy z Klientem
  • Szybkie i dokładne definiowanie parametrów usług
  • Szybka aktywizacja wpłat i dostęp do aktualnych informacji o saldach Klientów
  • Elektroniczny obieg dokumentów (workflow)

Efektywne wyliczanie należności i ich fakturowanie:

  • Automatyzacja fakturowania
  • Automatyzacja usług świadczonych Klientom
  • Autokontrola wyliczeń należnych okresowo za media
  • Możliwość drukowania faktur bezpośrednio po odczycie z terminala

Dodatkowo, Klient zyskuje szereg korzyści wynikających z pełnej integracji rozwiązania billingowego z innymi elementami systemu – w szczególności obszarem finansowo-księgowym, remontowym czy gospodarką magazynową.

InfoBilling jest dedykowanym, branżowym komponentem produkcji firmy InfoConsulting stanowiącym integralną część światowej klasy systemu ERP – IFS Applications™. Wraz z INFO Reports i INFO BIstanowią kompletne rozwiązanie informatyczne dla przedsiębiorstw.

InfoConsulting