wdrozenie-erp-kuznia-ic

Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu centralnego rozwiązania ERP – IFS Applications™

Cel projektu:

Stworzenie jednolitego, zintegrowanego systemu obejmującego całość działania firmy Kuźnia Polska SA.

Projekt podzielony został na dwa etapy: analizę zakończoną projektem rozwiązania i wdrożenie kończące się asystą po starcie produkcyjnym. Wdrożono następujące moduły:

 • Finanse
 • Dystrybucja (zakupy, sprzedaż, magazyny)
 • Produkcja
 • Utrzymanie Ruchu
 • Kontrola Jakości
 • Kadry i płace

Korzyści z wdrożenia IFS Applications

 • Uporządkowanie procesów
 • Centralizacja danych
 • Bieżący dostęp do informacji zarządczej
 • Umożliwienie dokładnej identyfikowalności wyrobów dostarczanych klientom oraz zarządzanie przedmiotami obrabianymi przez kooperantów
 • Informacje technologiczne i handlowe dostępne bezpośrednio z systemu
 • Skrócenie czasu uzyskania informacji o technicznym koszcie wytworzenia wyrobu
 • Wprowadzenie elementów workflow umożliwiających prowadzenie procesów w systemie, dzięki zdefiniowanym ścieżkom zatwierdzania
 • Całość osadzona w środowiskach wirtualnych pozwalających na dalszy rozwój

O kliencie

Przedmiotem działalności Kuźni Polskiej Spółka Akcyjna jest produkcja wysokiej jakości odkuwek matrycowych kutych na gorąco, stalowych, przeznaczonych przede wszystkim dla motoryzacji, a także dla górnictwa, kolejnictwa i przemysłu maszynowego. W procesie produkcyjnym wykorzystujemy m.in. prasy kuźnicze Maxi, prasy śrubowe, kuźniarki, młoty kuźnicze oraz urządzenia specjalistyczne, które umożliwiają wykonanie bardzo szerokiego asortymentu odkuwek w przedziale wagowym od 0,05 do 25 kg. Zakład posiada własną Narzędziownię, w której wykonuje się 100% narzędzi wykorzystywanych w procesie kucia. Zarówno dokumentacja techniczna odkuwek oraz wykonanie narzędzi realizowane są w technice CAD/CAM.

REFERENCJE

Wdrożenie realizowane przez konsultantów i ekspertów InfoConsulting zostało docenione przez klienta.

Janusz Bożek

Wdrożony system klasy ERP IFS ApplicationsTM w Kuźni Polskiej będzie pełnił rolę centralnego rozwiązania wewnątrz Firmy, co zaowocuje usprawnieniem funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do efektywniejszego planowania działań i szybszego reagowania na zmiany rynkowe.

Janusz Bożek
Project Manager Kuźnia Polska S.A.

Ryszard Schwartz

Wdrożony system klasy ERP IFS ApplicationsTM w Kuźni Polskiej będzie pełnił rolę centralnego rozwiązania wewnątrz Firmy, co zaowocuje usprawnieniem funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do efektywniejszego planowania działań i szybszego reagowania na zmiany rynkowe.

Ryszard Schwartz
Project Manager w InfoConsulting
InfoConsulting