Logistyka

Jak działać szybciej i sprawniej? Jak wyprzedzić konkurencję i zyskać uznanie klientów, znajdując optymalną drogę do celu?

Logistyka ogniskuje w sobie wszystkie wyzwania współczesnego rynku. Są to w szczególności elastyczność i ścisła współpraca z klientem, szybkość reakcji oraz  terminowość realizowanych zleceń.

W realizacji potrzeb klienta firmy logistyczne wspiera szereg zaawansowanych systemów IT, dzięki którym zarządzający mają pełną kontrolę nad newralgicznymi obszarami:

 • Kontroli wydatków, dbając o optymalizację kosztową
 • Zachowania wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych oraz magazynowych
 • Właściwego zarządzania flotą
 • Szybki przepływ informacji
 • Terminowości świadczonych usług

InfoConsulting przygotowała dla firm logistycznych rozwiązania pozwalające usprawniać proces zarządzania.

Rozwiązania dedykowane dla logistyki

ERP

Przygotowane rozwiązanie ERP wspiera obszar zarządzania flotą, zwłaszcza w zakresie gospodarki, materiałowej, planowania remontów, monitorowania stanów magazynowych – co szczególne istotne – w zakresie dostępności części zamiennych. System ERP pozwala także na analizę zużycia paliwa oraz awaryjności pojazdów. Umożliwia także precyzyjne oszacowanie kosztów funkcjonowania poszczególnych linii komunikacyjnych.

System jest także przydatny w zarządzaniu kadrą kierowców oraz dodatkowymi usługami, jakie świadczy przedsiębiorstwo.

InfoBI

InfoBI dla logistyki umożliwia dokonanie różnorodnych zestawień porównawczych, symulacji rozwoju, prognozowanie przyszłych wyników. BI odpowiada na pytania związane z bieżącymi operacjami poszczególnych departamentów zarówno w czasie rzeczywistym, jak i okresowym do wyznaczania trendów. Pobiera dane z różnorodnych źródeł i udostępnia je w postaci raportów i analiz graficznych.

 • Monitoring i zarządzanie zapasami
 • Monitoring i zarządzanie złogami magazynowymi
 • Zarządzanie i optymalizacja kosztów magazynowania i logistyki
 • Monitoring i optymalizacja tras dostaw
 • Monitoring i analiza terminowości dostaw

InfoGIS

Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu geoinformacyjnemu, oferowanemu przez InfoConsulting, firmy logistyczne zwiększą wydajność floty poprzez łatwe planowanie optymalnych tras i opracowywanie dokładnych harmonogramów przejazdów. Dobrze zaplanowane trasy to zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów, a tym samym niższe zużycie paliwa i oszczędności.

InfoGIS jest platformą integrującą dane dotyczące floty, pracowników oraz systemów zarządzania relacjami z klientami. Dzięki takiemu rozwiązaniu i wykorzystaniu rozwiązań webowych zarówno kierownictwo, dyspozytorzy, jak i klienci mają dostęp do czytelnych, zobrazowanych informacji. Info GIS pomaga:

 • właściwie zarządzać flotą
 • efektywnie planować trasy i harmonogramy przejazdów
 • redukować przejechane kilometry i zużycie paliwa
 • terminowo realizować zamówienia
 • optymalizować wykorzystanie czasu pracy
 • wdrażać inicjatywy proekologiczne
 • zmniejszać koszty

eOP

Autorskie rozwiązanie do zarządzania pracownikami eliminuje problemy związane z tradycyjnym dostarczaniem papierowych dokumentów dla pracowników. Pozwala na dystrybucję dokumentów takich jak: PIT11, IMIR (d. RMUA), paski płacowe oraz wiele innych, za pośrednictwem specjalnie przygotowanego narzędzia, bez konieczności ręcznego adresowania i wysyłki listownej.

System zapewnia:

 • Poprawę jakości komunikacji z pracownikami – aplikacja umożliwia uruchomienie kanału komunikacji elektronicznej i gwarantuje uniknięcie komplikacji związanych ze zmianami adresów korespondencyjnych
 • Bezpieczeństwo danych – eOP zapewnienia bezpieczeństwo podczas wymiany poufnych informacji kadrowo-płacowych
 • Oszczędności – aplikacja pozwala na pominięcie dystrybucji dokumentów listami poleconymi oraz obsługę zwrotów
 • Stały monitoring obiegu dokumentów – system umożliwia bieżące śledzenie akcji dystrybucji dokumentów.
InfoConsulting