Optymalizacja procesów biznesowych w obszarze produkcji, dystrybucji, WMS i finansów w firmie Polcolorit

Cele projektu IFS i WMS:

 • Zwiększenie możliwości elastycznej konfiguracji systemu jako reakcji na zmieniające się procesy biznesowe
 • Usprawnienie obsługi procesów sprzedaży, produkcji i logistyki
 • Usprawnienie analizy przychodów i kosztów, włączenie budżetowania kosztów do systemu informatycznego
 • Wsparcie w reorganizacji procesów zarządczych poprzez odpowiednie zamodelowanie ścieżek obsługi procesów w systemie informatycznym
 • Dostosowanie infrastruktury informatycznej do bieżących, współczesnych wymagań i standardów
 • Obniżenie kosztów obsługi serwisowej poprzez realizację procesów przy pomocy standardowych funkcjonalności systemu IFS Applications™
 • Zwiększenie niezawodności systemu
 • Zamodelowanie obsługi zleceń marketingowych z użyciem modułu produkcyjnego
 • Wdrożenie systemu VAP WMS dla poprawy zarządzania logistyką magazynu

Wyzwanie

Z uwagi na krótki okres wdrożenia systemu, niewątpliwie dużym wyzwaniem było dotrzymanie terminu. Umowa została zawarta między stronami we wrześniu 2013 r. Obie firmy za cel postawiły sobie uruchomienie produkcyjne systemu już na początku 2014 roku. Klient poprzednio już używał wersji IFS Applications™ 2003, jednak nasi eksperci musieli wykonać kompletne wdrożenie wg metodyki:

 • Przygotowanie projektu
 • Projektowanie rozwiązania
 • Przygotowanie rozwiązania
 • Przygotowanie uruchomienia
 • Start produkcyjny i asysta

Wdrożenie

We wstępnej fazie określono cele i oczekiwania klienta, które mają być spełnione po wdrożeniu systemu. Przeprowadzenie projektu w tak krótkim (4 miesiące) czasie możliwe było dzięki wysokiej funkcjonalności najnowszej wersji systemu IFS Applications™, a także stosowanej przez ABS (obecnie InfoConsulting), sprawdzonej metodyce wdrożeniowej – IFS Implementation™. Druga faza to projektowanie rozwiązania, gdzie dokonano instalacji infrastruktury docelowej (w tym: serwera aplikacji, przestrzeń dyskową, extended server), instalacji systemu operacyjnego serwera aplikacji, instalacji Oracle. Określono zakres implementowanych w ZSI procesów biznesowych, podstawowej parametryzacji IFS Applications™ dla Systemu Produkcyjnego, sposobu i narzędzi migracji danych. Podczas III fazy przygotowania rozwiązania nasi eksperci wykonali próbną migrację danych po czym nastąpiła weryfikacja techniczna i merytoryczna wyników. Dokonano instalacji interfejsów w środowisku testowym. Po testach i szkoleniach uruchomiono wersję produkcyjną systemu IFS Applications™8. W Polcolorit został wdrożony także system WMS – zarządzanie magazynem wyrobów gotowych poprzez tworzenie zadań do wykonania (palety, magazyny, regały, strefy i gniazda) oznaczane kodami kreskowymi, operatorzy pracujący w magazynie otrzymują zadania do wykonania na terminale bezprzewodowe.

Korzyści z wdrożenia ERP i WMS

Dzięki wdrożeniu IFS Applications™ 8 firma Polcolorit poprawiła efektywność w zakresie sprzedaży, produkcji i logistyki. Ważne z punktu widzenia klienta było wdrożenie systemu magazynowego WMS, który znacznie poprawił zarządzanie logistyką magazynu.

O kliencie:

Polcolorit S.A. najstarsza prywatna firma produkująca płytki ceramiczne w Polsce. Firma powstała w 1984 roku i od tego czasu nieprzerwanie się rozwija. Co roku poszerza się produkowany asortyment a park maszynowy jest sukcesywnie unowocześniany. Zakłady produkcyjne należą do najnowocześniejszych w kraju i Europie pod względem rozwiązań architektonicznych i technologicznych.

Polcolorit S.A. to przede wszystkim bogaty, wyróżniający się wyjątkowym designem asortyment płytek łazienkowych, kuchennych i podłogowych oraz pięknie zdobione dekoracje. Kolorystyka płytek oraz ich niepowtarzalne wzornictwo, nadają kolekcjom ponadczasowy charakter.

REFERENCJE

Wdrożenie realizowane przez konsultantów i ekspertów InfoConsulting zostało docenione przez klienta.

Zenon Kordyś

Zmieniając system tak naprawdę chcieliśmy zmienić firmę. Zlikwidować lub zredukować naleciałości poprzednich kilkunastu lat, uprościć procesy systemowe zwiększając ich efektywność oraz otworzyć firmę i jej pracowników na współczesne technologie – również w kontakcie z klientem czy zarządzaniu.

Zenon Kordyś
Szef działu IT, Kierownik Wdrożenia w firmie Polcolorit

Ryszard Schwartz

Pomimo szaleńczego tempa, wdrożenie zakończyło się sukcesem. Niezwykle istotną kwestią była współpraca konsultantów InfoConsulting i zespołu IT firmy Polcolorit, co przyczyniło się do szybkiego i elastycznego reagowania na zakłócenia powstające w czasie trwania projektu.

Ryszard Schwartz
Project Manager w InfoConsulting
InfoConsulting