Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Jak realizować misję przedsiębiorstwa publicznego, dbając o koszty a jednocześnie z powodzeniem konkurując z firmami komercyjnymi? Jak zapewnić społeczeństwu pewność dostarczania podstawowych usług?

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie zapewnienia inżynierii sanitarnej, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną, zarządu państwowymi zasobami lokalowymi, zarządu państwowymi terenami zielonymi, i in.

InfoConsulting przygotował rozwiązania dla spółek publicznych w sektorach spółek:

 • Wodno – kanalizacyjnych
 • Energetycznych
 • Ciepłowniczych
 • Gazowniczych
 • Zarządzania mediami
 • Lokalowych

Rozwiązania dedykowane dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

GIS

Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu geoinformacyjnemu, oferowanemu przez InfoConsulting, firmy logistyczne zwiększą wydajność floty poprzez łatwe planowanie optymalnych tras i opracowywanie dokładnych harmonogramów przejazdów. Dobrze zaplanowane trasy to zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów, a tym samym niższe zużycie paliwa i oszczędności.

Info GIS jest platformą integrującą dane dotyczące floty, pracowników oraz systemów zarządzania relacjami z klientami. Dzięki takiemu rozwiązaniu i wykorzystaniu rozwiązań webowych zarówno kierownictwo, dyspozytorzy, jak i klienci mają dostęp do czytelnych, zobrazowanych informacji. Info GIS pomaga:

 • właściwie zarządzać flotą
 • efektywnie planować trasy i harmonogramy przejazdów
 • redukować przejechane kilometry i zużycie paliwa
 • terminowo realizować zamówienia
 • optymalizować wykorzystanie czasu pracy
 • wdrażać inicjatywy proekologiczne
 • zmniejszać koszty

InfoBI

InfoBI dla logistyki umożliwia dokonanie różnorodnych zestawień porównawczych, symulacji rozwoju, prognozowanie przyszłych wyników. BI odpowiada na pytania związane z bieżącymi operacjami poszczególnych departamentów zarówno w czasie rzeczywistym, jak i okresowym do wyznaczania trendów. Pobiera dane z różnorodnych źródeł i udostępnia je w postaci raportów i analiz graficznych.

 • Monitoring i zarządzanie zapasami
 • Monitoring i zarządzanie złogami magazynowymi
 • Zarządzanie i optymalizacja kosztów magazynowania i logistyki
 • Monitoring i optymalizacja tras dostaw
 • Monitoring i analiza terminowości dostaw

eBOK

Rozwiązanie oferowane przez InfoConsulting jest łatwym w użytkowaniu i administrowaniu narzędziem usprawniającym obsługę klientów. To tu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu użytkownik może otrzymać informację o swojej umowie i aktualnych rozliczeniach.

Firma udostępniająca swoim klientom elektroniczne biuro obsługi klienta szanuje ich cenny czas i odpowiada na ich stale rosnące potrzeby. eBOK to nie tylko faktury i sprawy finansowe. Aplikacja pomaga budować trwałe relacje z klientami dzięki możliwości wysyłania do nich informacji zbiorczych.

InfoBilling

InfoBilling wspiera dwa główne obszary biznesowe – Obsługę Klienta oraz wyliczanie i fakturowanie należności za media. System gromadzi wszystkie niezbędne informacje związane z procesem akwizycji nowego Klienta, formalności dotyczących umowy, a także późniejszej współpracy (elektroniczny obieg dokumentów, historia kontaktów, korespondencji). Za pośrednictwem Panelu Klienta możliwy jest zdalny dostęp do bieżących informacji takich jak stan płatności czy status zgłoszeń Klienta. Rozwiązanie usprawnia masowe rozliczanie i fakturowanie Klientów zarówno w terenie, jak i stacjonarnie w biurze. System obsługuje również procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą techniczną. Szybki dostęp do ewidencjonowanych informacji możliwy jest dzięki rozwiązaniom raportowym – InfoReports lub bardziej zaawansowanemu funkcjonalnie – InfoBI.

InfoConsulting