Przemysł i produkcja

Jak sprawić, aby firma produkcyjna rozwijała się szybciej, funkcjonowała sprawniej oraz efektywniej wykorzystywała posiadane zasoby ludzkie i technologiczne?

Firma InfoConsulting przygotowała dla spółek przemysłowych szereg rozwiązań, dopasowanych do rodzaju produkcji, wielkości firmy, złożoności procesów oraz kultury organizacyjnej.

InfoConsulting wie, że w zmieniającej się błyskawicznie rzeczywistości oraz wciąż rosnącej konkurencji kluczowe jest:

  • efektywne planowanie produkcji w zakresie posiadanych zasobów (maszyn i ludzi) oraz dostaw surowców i produktów do klientów końcowych
  • możliwość szczegółowej analizy kosztów produkcji i reagowanie na zmiany rynkowe oraz technologiczne
  • wsparcie w zakresie procesu ofertowania – kalkulacja kosztów produkcji do oferty
  • bieżące monitorowanie produkcji i szybkie reagowanie na pojawiające się problemy
  • traceability – śledzenie partii surowców, komponentów, półproduktów i produktów
  • nadzór jakościowy nad surowcami oraz półproduktami i produktami
  • długoterminowe planowanie produkcji – prognozowanie popytu
  • planowanie projektowe – bieżące śledzenie postępów realizacji projektu oraz kosztów i przychodów

Konsultanci InfoConsulting dbają, aby wdrożenie systemu przebiegało w ścisłej współpracy z pracownikami firmy, zapewniając tym samym zrozumienie funkcjonowania systemów oraz ich odpowiednią, samodzielną obsługę.

Rozwiązania dedykowane dla przemysłu i produkcji

ERP

Zaproponowane rozwiązania ERP pozwolą na efektywne planowanie potrzeb materiałowych oraz długoterminowe planowanie produkcji.

Dzięki rozwiązaniu możliwe jest prognozowanie popytu na produkty przedsiębiorstwa oraz kalkulacja kosztów produktów a także analizy rzeczywistych kosztów produkcji na dowolnym poziomie szczegółowości i w wielu wariantach.

ERP pozwoli na efektywną realizację procesów projektowych zachodzących w przedsiębiorstwie, w tym harmonogramowanie, raportowanie i planowanie zasobów produkcji.

Nadzór jakościowy nad surowcami, półproduktami i produktami zapewni sukces biznesowy, eliminując niepotrzebne straty oraz wzmacniając pozytywny wizerunek u klientów.

Big Data

Rozwiązania BI i Big Data zapewniają pełną obsługę potrzeb analityczno – raportowych  poprzez interaktywne analizy, pulpity menadżerskie oraz karty wyników wraz z ich udostępnieniem jako aplikacje mobilne. Proponowane rozwiązanie to kompletna platforma klasy Business Intelligence dająca jednocześnie możliwości prowadzenia własnych aktywności w tym zakresie poprzez tworzenie jej nowych elementów.

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań analitycznych Info BI oraz technologii Big Data możliwe jest prowadzenie analizy procesów produkcyjnych w trybie rzeczywistym wraz z pełną analizą poszczególnych parametrów produkcji. W przypadku wykrycia odchyleń system pozwala na niezwłoczną ich korektę lub modyfikację, umożliwiając eliminację potencjalnych strat w tym zakresie.

Rozwiązania te umożliwiają prowadzenie bardzo złożonych symulacji w oparciu o modelowanie predylekcyjne i analizę bardzo dużych zbiorów informacji.

InfoConsulting