Sprawna obsługa dokumentów pracowniczych w spółce Wadwicz eOP

Cel wdrożenia eOP:

Usprawnienie i przyspieszenie dystrybucji deklaracji PIT11 do pracowników.

Dotychczas wykonywana była przez zwykłą pocztę, listem poleconym. Zadanie to zajmowało wiele czasu i nastręczało problemów przy zwrotach.

Przebieg wdrożenia:

Po wstępnej analizie potrzeb, aplikacja eOP została podzielona na dwa etapy. Zamówienie dotyczyło Etapu I, który obejmuje:

  • Moduł bazowy
  • Moduł dystrybucji PIT11
  • Moduł interfejsu z systemem ERP

W ciągu 33 dni roboczych powstała aplikacja webowa oparta na technologii Microsoft ASP.NET MVC. Powstał również moduł interfejsu z systemem ERP wykorzystujący usługę sieci Web i oparty na technologii Microsoft Windows Communication Foundation.
Aplikacja, jako podstawowe źródło danych wykorzystuje system ERP i synchronizuje z nim wszelkie niezbędne dane, takie jak: dane pracowników, strukturę organizacyjną oraz obliczone deklaracje. Poprzez interfejs komunikacyjny generowane są deklaracje PIT11, które następnie są podpisywane elektronicznie i wystawiane do dystrybucji.

Podczas uruchomienia za pomocą aplikacji wygenerowanych zostało 4500 deklaracji PIT11.

REFERENCJE

Wdrożenie realizowane przez konsultantów i ekspertów InfoConsulting zostało docenione przez klienta.

Sławomir Adamkiewicz

Dzięki systemowi udało się praktycznie wyeliminować korespondencję tradycyjną, co przyczyniło się do znaczącego ograniczenia kosztów operacyjnych, przy jednoczesnej poprawie efektywności oraz bezpieczeństwa tego procesu.

Sławomir Adamkiewicz
Wiceprezes Zarządu
InfoConsulting