Streamsoft Prestiż

InfoConsulting – System ERP Streamsoft Prestiż

System ERP Streamsoft Prestiż posiada mocno rozbudowany moduł do Zarządzania Produkcją, dzięki czemu został wybrany przez ponad 300 firm produkcyjnych. Wiele gotowych funkcjonalności pozwala na zastosowanie systemu również w innych branżach, takich jak np. handlowa czy usługowa. O wiarygodności systemu świadczą referencje klientów.

System ERP Streamsoft Prestiż jako wielomodułowe oprogramowanie potrafi bardzo dobrze przystosować się do specyficznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, działających w różnych branżach. W systemie dostępnych jest wiele gotowych funkcjonalności w standardzie, które zaspokajają większą część oczekiwań informatycznych.

Współpraca z urządzeniami i innymi systemami

Streamsoft Prestiż współpracuje z różnymi urządzeniami zewnętrznymi, które automatyzują wprowadzanie danych, eliminują pomyłki ludzkie. Urządzenia współpracujące z systemem:

  • Panele dotykowe
  • Kolektory danych
  • Tablety, smartfony
  • Skanery kodów kreskowych
  • Drukarki kodów kreskowych
  • Wagi elektroniczne
  • Drukarki fiskalne
  • Możliwa jest również integracja systemu Streamsoft Prestiż z systemami typu MES, CAD i CAM.

Rozwiązania wdrożeniowe

Rozbudowane moduły systemu Streamsoft Prestiż wspierają zarządzanie przedsiębiorstwem na wielu płaszczyznach jego funkcjonowania, niezależnie od branży. W systemie dostępnych jest wiele gotowych rozwiązań, często jednak nie są wystarczające dla firm i już na starcie konieczne są modyfikacje. Nasi specjaliści podczas wdrożeń tworzą rozwiązania, które spełniają indywidualne oczekiwania klientów.

InfoConsulting