Usprawnienie usług transportowych w MPK Legnica dzięki systemowi ERP

Cel wdrożenia ERP

Poprawa efektywności zarządzania nowoczesnym taborem.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Legnicy prowadzi działalność od 1996 roku, świadcząc usługi transportowe w zakresie komunikacji miejskiej. Przedsiębiorstwo dysponuje nie tylko wysokiej klasy miejskimi autobusami, ale również nowoczesnym zapleczem technicznym, m.in. myjnią przystosowaną do mycia wszystkich typów pojazdów oraz warsztatem zajmującym się naprawą i wymianą ogumienia. Park maszynowy pozwala na sprawną i szybką obsługę nie tylko własnego taboru, ale także na świadczenie usług dla klientów zewnętrznych. Ważną rolę w pracy MPK Legnica odgrywa zakładowa stacja kontroli pojazdów, posiadająca status i uprawnienia okręgowej stacji kontroli pojazdów.

MPK Legnica obsługuje 24 linie autobusowe. Z usług transportowych przedsiębiorstwa korzysta rocznie ponad 14 mln pasażerów w Legnicy.

Przebieg wdrożenia ERP

ABS (obecnie InfoConsulting) podpisała umowę na wdrożenie IFS Applications w maju 2011 roku. Po przygotowaniu i weryfikacji zaprojektowanego rozwiązania rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia systemu. Start produkcyjny systemu nastąpił 1 stycznia 2012 roku.

System IFS Applications obejmuje kluczowe obszary funkcjonowania firmy: finanse i księgowość, obszar kadrowo-płacowy, gospodarkę materiałową, zaopatrzenie i sprzedaż oraz pion remontowy. Z systemu IFS Applications korzysta obecnie 60 użytkowników.

Korzyści z wdrożenia ERP

Wdrożenie systemu IFS Applications usprawniło zarządzanie przedsiębiorstwem we wszystkich obszarach działalności. Główne korzyści z wdrożenia to bieżący dostęp do informacji zarządczej, wsparcie w obszarze finansów i księgowości, poprawa efektywności w zakresie gospodarki materiałowej oraz usprawnienie planowania remontów. Nastąpiła również poprawa jakości świadczonych przez spółkę usług.

System sprawdził się w praktyce w zakresie sprzedaży biletów komunikacyjnych i innych usług w oparciu o ceny urzędowe i umowne ceny brutto.

Ważną zaletą systemu IFS była możliwość integracji z innymi wyspecjalizowanymi rozwiązaniami branżowymi, jak np. wymiana informacji o zużyciu paliwa, czy sprzedaży biletów przez kierowców.

System umożliwił także oszacowanie kosztów funkcjonowania poszczególnych linii komunikacyjnych.

O kliencie

MPK Legnica Sp. z o.o. prowadzi działalność od 1996 roku. Spółka świadczy usługi transportowe w zakresie komunikacji miejskiej, usług wynajmu autobusów, badań technicznych pojazdów wszystkich typów, usług parkingowych, obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych, wymiany i naprawy ogumienia, mycia pojazdów i reklam. MPK Legnica obsługuje 20 linii miejskich dziennych, 2 podmiejskie i 2 linie nocne. MPK. Z usług transportowych MPK Legnica korzysta rocznie ponad 14 mln pasażerów. Spółka posiada aktualnie 68 pojazdów, w tym 64 nowej generacji. Spółka zatrudnia 234 pracowników, w tym 134 kierowców i ok. 40 mechaników.

REFERENCJE

Wdrożenie realizowane przez konsultantów i ekspertów InfoConsulting zostało docenione przez klienta.

Janusz Dulik

Na wdrożeniu bardzo zyskał pion remontów i gospodarki częściami zamiennymi. Znacząco poprawiła się kontrola w tym zakresie. Obecnie widzimy w systemie, jakich części zużywamy najwięcej i możemy z dużo większą dokładnością przewidzieć, jakie będzie roczne zapotrzebowanie na części zamienne. A to się przekłada na konkretne oszczędności.

Janusz Dulik
Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych i prokurent w MPK Legnica

Janusz Dulik

Poszukiwaliśmy rozwiązania, które wspomogłoby nasze działania przede wszystkim przy planowaniu prac remontowych i prowadzeniu gospodarki materiałowej. Przy takiej liczbie pojazdów, jakimi dysponujemy, i ogromnej ilości części zamiennych, nie sposób było nad tym zapanować bez odpowiednich narzędzi IT.

Janusz Dulik
Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych i prokurent w MPK Legnica
InfoConsulting