Zarządzanie firmą w chmurze

Cloud ERP

Rozwiązanie InfoConsulting w chmurze to elastyczny i mobilny sposób korzystania z aplikacji biznesowych dla przedsiębiorstw.

System ułatwia obsługę firm w zależności od potrzeb i wielkości danego przedsiębiorstwa.

Wspomaga klientów w codziennych działaniach operacyjnych, w zakresie:

 • księgowania
 • wystawiania faktur sprzedażowych, kosztowych
 • planowania i kontroli wydatków
 • skracania obiegu należności
 • optymalizacji dostaw
 • układania harmonogramów płatności
 • rozliczania wynagrodzeń pracowników
 • rozliczania delegacji
 • zarządzania flotą
 • nadzorowania kondycją finansową realizowanych projektów
 • zarządzania łańcuchem dostaw
 • koordynowania zapasów magazynu
 • bieżących działań sprzedażowych

Jest to doskonała propozycja dla firm, którym nie wystarcza już proste rozwiązanie, aby w pełni kontrolować działalność przedsiębiorstwa i sprawnie reagować na zmiany rynkowe.  Zarządzanie firmą w chmurze daje możliwość korzystania z systemu zarządzania klasy ERP bez inwestowania znaczących środków w sprzęt, licencje oraz koszty jego obsługi. Rozwiązanie pozwala na użytkowanie systemu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

W zależności od potrzeb klientów, InfoConsulting przygotowało zestaw profilowanych pakietów posiadających funkcjonalności niezbędne do prawidłowej obsługi firmy. Zarządzanie firmą w chmurze to intuicyjne narzędzie stworzone z myślą o firmach małych i średnich oraz firmach dystrybucyjnych posiadających rozbudowany magazyn.

Klient za stałą kwotę abonamentu w zależności od wybranego pakietu i ilości użytkowników płaci miesięczną stawkę abonamentową.

To co wyróżnia rozwiązanie oferowane przez InfoConsulting:

 1. Bogata funkcjonalność systemu:
  • dostęp do informacji dotyczących realizacji budżetu podzielony wg grup klientów, grup pozycji sprzedawanych, sprzedawców, przedstawicieli handlowych
 2. Okres budżetowy jest definiowalny tzn. początek i koniec okresu budżetowego jest określany i może być większy lub mniejszy od 12 miesięcy.
 3. Wbudowane połączenia umożliwiające transfer zawartości ekranów do MS Excel, MS Word, pliki tekstowe.
 4. Ścisła kontrola wydatków jest możliwa poprzez zastosowanie systemu rejestracji zamówień zakupu i ich autoryzacji przez upoważnione w firmie osoby.
 5. Funkcjonalność automatycznego powiadamiania, monitorowania, generowania monitów, wezwań do zapłaty, not odsetkowych.
 6. Informacja o prognozowanych przepływach gotówki zasilana jest automatycznie.
 7. Tworzona przez system prognoza dostarcza informacji o planowanych nadwyżkach lub niedoborach gotówki w przyszłości.
 8. Sprawne zarządzanie rozrachunkami:
  • stan rozrachunków w podziale na kontrahentów, grupy kontrahentów
  • analiza rozrachunków bieżących, otwartych, wymaganych, przeterminowanych
  • analiza wiekowych rozrachunków
  • potwierdzenie sald kontrahentów
  • status rozrachunków (rozrachunki bieżące, wątpliwe, trudno ściągalne, przedawnione, inne)
 9. Generowanie planowanych sprawozdań finansowych (planowany bilans, Cash flow, rachunek wyników) z analizą wskaźnikową.
 10. Prognoza sprzedaży i marż.
 11. Możliwość dostępu do kompleksowych danych o kliencie, jego zamówieniach, umowach, ofertach również z poziomu urządzeń mobilnych (tablet, smart fon) w trybie on-line.
 12. Możliwość monitorowania aktywności sprzedażowych.
 13. Możliwość automatycznego generowania i wyświetlania informacji statystycznych o każdym kliencie.
 14. Rejestracja i przeglądanie złożonych ofert.
 15. Rejestracja i przeglądanie umów z klientem.
 16. Rejestracja danych klienta i warunków współpracy (limity, terminy płatności itp.)
 17. Monitorowanie i raportowanie historii pozycji magazynowej.
 18. Kontrola procesów obszaru wytwarzania (pakowanie, przepakowanie, rozpakowanie produktu, pakowanie w zestawy itp.)
 19. Oszacowanie wartości zasobów w magazynie może być dokonywane na kilka sposobów – obliczenia średniej ważonej (opartej na średniej cenie zakupu), zastosowaniu zasady FIFO/LIFO, za pomocą ostatniej ceny zakupu, ustalonej ceny standardowej lub symulacji bazującej na przewidywanych zmianach kosztu danej pozycji.
 20. Obsługa ewidencji dat ważności.
 21. Bardzo rozbudowany moduł miękkiego HR.
Korzyści z wdrożenia
 • Możliwość korzystania z potencjału najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych do niedawna dostępnych tylko dla dużych korporacji
 • Intuicyjny i przyjazny system do obsługi firm
 • Niska cena, dostosowana do potrzeb w porównaniu do wysokiej funkcjonalności systemu
 • Mobilność – dostęp do danych i aplikacji z dowolnego urządzenia i miejsca (przez Internet)
 • Efektywne wykorzystanie pracy zdalnej
 • Przewidywalność kosztów – stała miesięczna kwota abonamentu
 • Brak konieczności ponoszenia nakładów na rozwój wewnętrznych zasobów i kompetencji
 • Brak konieczności zakupu serwerów, licencji itp.
 • Brak czasochłonnego wdrożenia, oprogramowanie dostępne w krótkim czasie
 • Zawsze aktualna wersja aplikacji, bez konieczności aktualizacji
 • Niskie wymagania sprzętowe
 • Możliwość zwiększania i zmniejszania liczby użytkowników
 • Zwiększone bezpieczeństwo danych i aplikacji, przeciwdziałanie cyberprzestępczości
 • Usprawnienie procesów biznesowych
 • Bieżący dostęp do informacji zarządczej
 • Poprawę efektywności w obszarze zarządzania jakością
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!