Czerwona Torebka

Czerwona Torebka SA wzmacnia potencjał biznesowy dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań ABS Business Intelligence. Advanced Business Solutions Sp. z o.o. (ABS) realizuje umowę wdrożenia systemu klasy Business Intelligence (BI) z Czerwoną Torebką SA. Dzięki monitorowaniu kluczowych obszarów biznesowych system ABS BI optymalizuje procesy biznesowe oraz ułatwia podejmowanie decyzji. Rozwiązanie dostarcza odpowiednie informacje oraz przejrzyste dane dla..

Czytaj więcej