ERP - Enterprise Resource Planning

OPWiK stawia na najnowocześniejsze rozwiązanie klasy ERP

Firma InfoConsulting, partner biznesowy IFS, rozpoczęła aktualizację systemu IFS Applications™ z wersji 7.5 do najnowszej wersji systemu 9 w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Wdrożenie dodatkowo wzbogaci obecne rozwiązania wspomagające zarządzanie o nowe funkcjonalności, umożliwiając dalsze usprawnienie procesów biznesowych w spółce.   Warszawa, 2 marca 2016. Spółki OPWiK oraz InfoConsulting podpisały umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP – IFS Applications 9.   Oferta InfoConsulting..

Czytaj więcej

Narzędzie geoinformatyczne

Systemy informacji przestrzennej (GIS) stają się coraz powszechniejszą formą gromadzenia i zarządzania danymi o przestrzennym charakterze. To szczególnie ważne zagadnienie w erze społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Postęp technologiczny i zmieniające się struktury biznesowe sprawiają, że niezbędne jest dzisiaj zarządzanie – realne i wirtualne – relacjami, które prowadzi do gromadzenia kompletnych danych niezbędnych do podejmowania decyzji. Specjaliści w zakresie GIS zwracają jednak uwagę, że jedną z największych..

Czytaj więcej
ebok-opwik-infoconsulting

ABS wdraża eBOK w OPWiK

Oferta Advanced Business Solutions Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza w prowadzonym postępowaniu na ”Budowę elektronicznego Biura Obsługi Klienta z elementami dodatkowymi” w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przetarg dotyczył dostarczenia aplikacji e-BOK oraz rozbudowy systemu GIS i modernizacji systemu IFS Applications. Zakończenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2015r. Udział w przetargu i wybór oferty jako najkorzystniejszej to potwierdzenie uznania dla kompetencji ekspertów ABS..

Czytaj więcej

ABS i Katedra Informatyki AGH w Krakowie

Advanced Business Solutions Sp. z o.o. i Katedra Informatyki (Wydziału IEiT) Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie podpisały porozumienie w sprawie współpracy badawczo rozwojowej. Celem współpracy jest wymiana wiedzy i doświadczeń, ale również stworzenie długofalowej perspektywy rozwoju, podejmowanie wspólnych inicjatywy w zakresie realizacji różnorodnych projektów w oparciu o bazę techniczną firmy ABS i zaplecze naukowe AGH. Obie strony wyraziły gotowość do wspólnej pracy nad rozwiązaniami technologicznymi z zakresu..

Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!