Jednolity Plik Kontrolny

W 2016 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o „Ordynacji Podatkowej”. Wprowadza ona między innymi obowiązek przekazywania danych kontrolnych (ksiąg rachunkowych, dokumentów księgowych) w postaci elektronicznej, w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu kontroli podatkowych, poprzez wyeliminowanie dokumentów papierowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 (z wyjątkiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Dane na potrzeby kontroli skarbowej będą musiały być przekazywane w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),..

Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!