Zakończenie wdrożenia w Kuźni Polskiej S.A.

Advanced Business Solutions  zakończyła projekt wdrożenia IFS Applications™8 w firmie Kuźnia Polska S.A. Umowa wdrożeniowa objęła następujące moduły: produkcja i zarządzanie jakością, zakupy i sprzedaż, gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, kadry i płace, zarządzanie projektami, serwis i remonty. Prace wykonane zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem, a otrzymane referencje świadczą o zadowoleniu Klienta ze współpracy. Kuźnia Polska S.A.  jest wiodącym producentem wysokiej jakości odkuwek matrycowych kutych..

Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!