Uczelnie wyższe

Uczelnie wyższe Dynamiczny rozwój nowych technologii powinien być wykorzystywany nie tylko przez biznes, ale również uczelnie wyższe. Podnosi to ich prestiż i znacząco usprawnia funkcjonowanie, zamieniając je w jednostki przyjazne studentom i pracownikom. Realizując projekty dla uczelni wyższych zaczynamy od identyfikacji problemów, które często wiążą się z przestarzałymi systemami. Oferujemy pomoc w wyborze rozwiązań informatycznych,..
Czytaj więcej

Medycyna

Medycyna Jednym z priorytetów nowoczesnej instytucji ochrony zdrowia jest informatyzacja, która usprawnia zarządzanie placówką, jej pracownikami, pozwala na sprawną ewidencję pacjentów i ułatwia kontakt z firmami ubezpieczeniowymi czy ZUS-em. Zintegrowane systemy informatyczne poprawiają komfort pracy, ale to nie wszystko. Dzięki nim można wprowadzić Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM), która jest obowiązkowa. Oferujemy rozwiązania dla wszystkich obszarów..
Czytaj więcej

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa Jak zdobyć dostęp do światowych technologii, dysponując niewielkim budżetem? Jak na starcie zapewnić sobie optymalizację procesów i pełną kontrolę nad realizowanymi projektami? Kilkuosobowe firmy, rodzinne przedsiębiorstwa, nowatorskie start-upy czy rozwijające się firmy szukające swojego miejsca na rynku – znajdą w InfoConsulting wsparcie merytoryczne i technologiczne. Przygotowane dla sektora MŚP rozwiązania w..
Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Jak realizować misję przedsiębiorstwa publicznego, dbając o koszty a jednocześnie z powodzeniem konkurując z firmami komercyjnymi? Jak zapewnić społeczeństwu pewność dostarczania podstawowych usług? Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede wszystkim na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie zapewnienia inżynierii sanitarnej, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną,..
Czytaj więcej

Logistyka

Logistyka Jak działać szybciej i sprawniej? Jak wyprzedzić konkurencję i zyskać uznanie klientów, znajdując optymalną drogę do celu? Logistyka ogniskuje w sobie wszystkie wyzwania współczesnego rynku. Są to w szczególności elastyczność i ścisła współpraca z klientem, szybkość reakcji oraz  terminowość realizowanych zleceń. W realizacji potrzeb klienta firmy logistyczne wspiera szereg zaawansowanych systemów IT, dzięki którym..
Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa usługowe

Przedsiębiorstwa usługowe Jak budować trwałe relacje B2B? Jak działać, aby się stać dla klienta partnerem biznesowym pierwszego wyboru na długie lata? Jak zyskać sobie szacunek i uznanie klientów? Specyfika przedsiębiorstw usługowych – niezależnie od oferty – musi być budowana na zaangażowaniu w jakość usług, terminowości oraz pełnej transparentności, która buduje zaufanie między partnerami biznesowymi na..
Czytaj więcej

Handel

Handel Jak nadążyć za dynamicznie rozwijającym się rynkiem handlu oraz sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów? Dla branży retail spółka InfoConsulting przygotowała rozwiązania, które pomogą skutecznie zarządzać złożonymi obszarami tego sektora. Systemy te pozwolą na optymalny dobór gamy produktów odpowiednich dla danego regionu, szybką weryfikację poprawności funkcjonowania i monitorowania sieci sprzedaży, jak również na ocenę..
Czytaj więcej

Przemysł i produkcja

Przemysł i produkcja Jak sprawić, aby firma produkcyjna rozwijała się szybciej, funkcjonowała sprawniej oraz efektywniej wykorzystywała posiadane zasoby ludzkie i technologiczne? Firma InfoConsulting przygotowała dla spółek przemysłowych szereg rozwiązań, dopasowanych do rodzaju produkcji, wielkości firmy, złożoności procesów oraz kultury organizacyjnej. InfoConsulting wie, że w zmieniającej się błyskawicznie rzeczywistości oraz wciąż rosnącej konkurencji kluczowe jest: efektywne..
Czytaj więcej

Firmy budowlane

Firmy budowlane Jak zapewnić płynne funkcjonowanie firmy? Jak odpowiednio wykorzystać sezonowość branży budowlanej, aby odnieść sukces na bardzo trudnym rynku? Branża budowlana musi zmierzyć się z wieloma problemami – wysokie podatki, rosnąca biurokracja, znaczne koszty pracy, a także sezonowość świadczenia usług to tylko niektóre z nich. Jak rozwijać firmę pokonując te problemy? Dekoniunktura zmusza branżę..
Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!