Usprawnienie usług transportowych w MPK Legnica dzięki systemowi ERP

Usprawnienie usług transportowych w MPK Legnica dzięki systemowi ERP Cel wdrożenia ERP Poprawa efektywności zarządzania nowoczesnym taborem. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Legnicy prowadzi działalność od 1996 roku, świadcząc usługi transportowe w zakresie komunikacji miejskiej. Przedsiębiorstwo dysponuje nie tylko wysokiej klasy miejskimi autobusami, ale również nowoczesnym zapleczem technicznym, m.in. myjnią przystosowaną do mycia wszystkich typów..
Czytaj więcej
wdrozenie-erp-kuznia-ic

Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu centralnego rozwiązania ERP – IFS Applications™

Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu centralnego rozwiązania ERP – IFS Applications™ Cel projektu: Stworzenie jednolitego, zintegrowanego systemu obejmującego całość działania firmy Kuźnia Polska SA. Projekt podzielony został na dwa etapy: analizę zakończoną projektem rozwiązania i wdrożenie kończące się asystą po starcie produkcyjnym. Wdrożono następujące moduły: Finanse Dystrybucja (zakupy, sprzedaż, magazyny) Produkcja Utrzymanie Ruchu Kontrola Jakości Kadry i..
Czytaj więcej
ebok-opwik-infoconsulting

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w OPWiK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w OPWiK Cel wdrożenia Dostarczenie aplikacji eBOK oraz rozbudowa systemu GIS i modernizacji systemu IFS Applications. Termin planowanego zakończenia wdrożenia: 31 grudnia 2015 r. O kliencie Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK)  ma ponad 70 lat tradycji. Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta Otwocka oraz..
Czytaj więcej

Pełna obsługa rozrachunków klientów dzięki InfoBilling w OPWiK

Pełna obsługa rozrachunków klientów dzięki InfoBilling w OPWiK Cel wdrożenia: Usprawnienie i uproszenie masowych rozliczeń. Na potrzeby OPWiK wdrożyliśmy rozwiązanie billingowe, które zapewnia m.in. masowe rozliczenia, fakturowanie klientów i obsługę fakturowania na terminalach mobilnych Psion. Rozwiązanie to, zintegrowane z systemem IFS Applications, pozwala na pełną obsługę rozrachunków klientów, automatyczną dekretację sprzedaży, wielowymiarowe analizy sprzedaży i..
Czytaj więcej

GIS – skuteczne zarządzanie infrastrukturą podziemną w OPWiK

GIS – skuteczne zarządzanie infrastrukturą podziemną w OPWiK Cel wdrożenia: Sprawne zarządzanie infrastrukturą podziemną obsługiwaną przez przedsiębiorstwo dzięki ABS GIS. Korzyści z wdrożenia: Dzięki rozwiązaniu pracownicy OPWiK znają lokalizację i parametry sieci. Dostęp do danych realizowany jest w postaci mapy, dając całościowy pogląd na strukturę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. O kliencie Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i..
Czytaj więcej

Sprawna obsługa dokumentów pracowniczych w spółce Wadwicz eOP

Sprawna obsługa dokumentów pracowniczych w spółce Wadwicz eOP Cel wdrożenia eOP: Usprawnienie i przyspieszenie dystrybucji deklaracji PIT11 do pracowników. Dotychczas wykonywana była przez zwykłą pocztę, listem poleconym. Zadanie to zajmowało wiele czasu i nastręczało problemów przy zwrotach. Przebieg wdrożenia: Po wstępnej analizie potrzeb, aplikacja eOP została podzielona na dwa etapy. Zamówienie dotyczyło Etapu I, który obejmuje:..
Czytaj więcej
erp-infoconsulting

Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dzięki zastosowaniu systemu IFS Applications™

Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dzięki zastosowaniu systemu IFS Applications™ Cel projektu upgrade IFS Usprawnienie zarządzania procesami w obszarze finansów, produkcji i dystrybucji w firmie Izostal S.A. Izostal, który korzystał z systemu IFS Applications™ od ponad dziesięciu lat, używa obecnie wersji IFS Applications™ 8. Korzyści z upgrade IFS Zaktualizowane rozwiązanie poprawiło ergonomię obsługi systemu, zwiększyło wsparcie funkcjonalne w obszarze zarządzania dokumentacją oraz usprawniło proces obsługi faktur..
Czytaj więcej
erp-opwik-ic

Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie ERP dedykowane dla sektora wodno-kanalizacyjnego

Kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie ERP dedykowane dla sektora wodno-kanalizacyjnego Cel wdrożenia ERP: Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego rozwiązania informatycznego – IFS Applications™. Przed wdrożeniem systemu zintegrowanego klasy ERP − IFS Applications™ − w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. korzystano z kilku prostych, niezależnych narzędzi informatycznych. Obejmowały one tylko niektóre obszary działalności firmy,..
Czytaj więcej

Optymalizacja procesów biznesowych w obszarze produkcji, dystrybucji, WMS i finansów w firmie Polcolorit

Optymalizacja procesów biznesowych w obszarze produkcji, dystrybucji, WMS i finansów w firmie Polcolorit Cele projektu IFS i WMS: Zwiększenie możliwości elastycznej konfiguracji systemu jako reakcji na zmieniające się procesy biznesowe Usprawnienie obsługi procesów sprzedaży, produkcji i logistyki Usprawnienie analizy przychodów i kosztów, włączenie budżetowania kosztów do systemu informatycznego Wsparcie w reorganizacji procesów zarządczych poprzez odpowiednie..
Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!