Advanced Business Solutions  zakończyła projekt wdrożenia IFS Applications™8 w firmie Kuźnia Polska S.A. Umowa wdrożeniowa objęła następujące moduły: produkcja i zarządzanie jakością, zakupy i sprzedaż, gospodarka magazynowa, finanse i księgowość, kadry i płace, zarządzanie projektami, serwis i remonty.

Prace wykonane zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem, a otrzymane referencje świadczą o zadowoleniu Klienta ze współpracy.
Kuźnia Polska S.A.  jest wiodącym producentem wysokiej jakości odkuwek matrycowych kutych na gorąco, stalowych, przeznaczonych przede wszystkim dla motoryzacji, a także dla górnictwa, kolejnictwa i przemysłu maszynowego. Posiada ponad 200-letnie doświadczenie w kuźnictwie.