ERP systém IFS Applications je špičkovým riešením aj pre váš podnik!

IFS Applications 10 predstavujú kompletné riešenie pre spoločnosti zaoberajúce sa výrobou a distribúciou tovaru, správou prevádzkových prostriedkov a riadením procesov zameraných na služby. Ide o popredný podnikový softvér, ktorý ponúka pôsobivé používateľské rozhranie a umožní vám definovať a taktiež realizovať vaše budúce ciele, nech už budú akékoľvek.

Na rozdiel od konkurenčných riešení, ktoré sú často príliš všeobecné, IFS Applications 10 poskytujú špecifické funkcie určené pre dané priemyselné odvetvie, vďaka ktorým získate konkurenčnú výhodu.

Spojte sa s budúcnosťou pomocou softvéru, ktorý ponúka:

  • Špičkové funkcie pre vaše priemyselné odvetvie v rámci bohatého balíka, ktorý poskytuje taktiež súčasti pre financie, riadenie ľudského kapitálu a správu vzťahov so zákazníkmi.
  • Zaujímavejšie a zábavnejšie možnosti interakcie vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu IFS Aurena, ktoré je možné používať na akomkoľvek zariadení.
  • Výber z niekoľkých modelov cloudových služieb, Software-as-a-Service (SaaS) či IFS Managed Cloud alebo lokálne nasadenie.
  • Podporu globálnych operácií a väčšiu transparentnosť obchodných procesov, takže všetky súčasti spoločnosti si budú navzájom bližšie.
  • Technológiu IoT a získavanie dát v reálnom čase pre prediktívnu údržbu a servis.
  • Nízke náklady na vlastníctvo, proaktívne riadenie kvality, neustále inovácie prostredníctvom pravidelných aktualizácií a vrstvenú architektúru aplikácií (LAA).

Aby bolo vaše podnikanie úspešné, treba sa neustále prispôsobovať a pružne reagovať na rýchlo sa meniace podmienky trhu. IFS Applications kombinujú poprednú technológiu s jedinečnou znalosťou vášho priemyselného odvetvia, aby vám pomáhali držať krok s trendmi, ako je Internet vecí (IoT), digitálna transformácia, servitizácia a individualizácia. Ponúkajú komplexné funkcie na optimalizáciu vašich operácií a taktiež výnimočné používateľské rozhranie, ktoré zaujme každého vo vašej organizácii aj mimo nej.

IFS Applications Component Chart
Global Business

Globálny podnikový softvér

V súčasnosti dokonca aj podniky strednej veľkosti riešia operácie, ktoré pokrývajú celý svet. Väčšina podnikových systémov vrátane IFS Applications podporuje viac jazykov, mien aj merných jednotiek. IFS Applications taktiež ponúkajú často prehliadané funkcie na jednoduché nastavenie nových obchodných jednotiek alebo divízií v systéme a následné riadenie procesov vo všetkých divíziách. Vo výsledku tak môžete využívať niekoľko výrobných režimov, servisných modelov a dodávateľských reťazcov dohromady v jedinej aplikácii.

S jedinou inštanciou IFS Applications je možné podporovať globálne procesy a súčasne spĺňať všetky špecifické požiadavky v jednotlivých krajinách, napr. zhodu s daňovými, účtovnými a ďalšími predpismi. V súčasnosti je podporovaných viac než 40 krajín vrátane krajín BRIC (Brazília, Rusko, India, Čína).

Prehľad produktov IFS Applications

Vyberte si iba to, čo potrebujete
Automatická, alebo manuálna prevodovka? So športovým podvozkom, alebo bez? Keď si kupujete auto, vyberiete si špecifikáciu, ktorá vám vyhovuje najviac. A podobné je to aj s architektúrou IFS Applications založenou na komponentoch – vyberiete si, čo potrebujete, a funkcie a možnosti môžete meniť alebo pridávať podľa aktuálnych potrieb svojho podnikania.

Preskúmajte náš produkt pomocou tejto interaktívnej grafiky.

Naše multifunkčné komponenty poskytujú v podnikovom softvéri množinu výkonných nástrojov, ktoré racionalizujú, zjednodušujú a obsluhujú kritické procesy typické pre väčšinu odborov priemyslu a služieb. Týkajú sa činností v rámci business intelligence, riadenia udržateľnosti, správy dodávateľského reťazca, procesného modelovania a správy kvality alebo toku dokumentov.

Finančné komponenty IFS poskytujú ucelený pohľad na vašu firmu z rôznych perspektív. Hneď ako si všimnete trend, ktorý stojí za prešetrenie, môžete si vyhľadať všetky detaily o príslušných finančných transakciách. Tieto komponenty posilňujú kontrolu na všetkých úrovniach organizácie a zodpovedajú regulačným potrebám po celom svete.

Komponenty IFS Human Capital Management™ šetria váš čas a peniaze, lebo vám pomôžu riadiť najcennejšie zdroje vášho podniku nákladovo efektívnym spôsobom. Získate rýchlu a presnú analýzu, ktorá spĺňa všetky kľúčové potreby z hľadiska ľudských zdrojov vašej spoločnosti, pokiaľ ide o rozvoj zamestnancov. Zároveň získate základné procesy pre riadenie zamestnancov a úspešné strategické riadenie ľudského kapitálu.

Naše inžinierske komponenty uľahčujú špecifikáciu a konfiguráciu konštrukčných prvkov, výrobkov, zostáv a zariadení. Zaisťujú kvalitu zefektívnením správy všetkej súvisiacej dokumentácie vrátane revízií. Ktokoľvek v rámci organizácie získa potrebné informácie priebežne poskytujúce aktuálne dáta nevyhnutné pre technické, administratívne alebo finančné rozhodnutia. Integrácia procesov nákupu, inžinierskeho vývoja a výroby poskytuje skutočne ucelený obrázok o celej spoločnosti.

Naše projektové komponenty ponúkajú spolu s ďalšími komponentmi IFS kompletne integrovaný balík nástrojov na riadenie projektu počas jeho celého životného cyklu. Vďaka kompletnému spojeniu s ostatnými komponentmi IFS, ako sú Financials, Obstaranie, Sklad, Zákaznícke objednávky, Výroba, Konštrukcia, Human Resources, Správa dokumentácie alebo Riadenie majetku a služieb, sa toto riešenie používa v mnohých typoch podnikov, ktoré používajú projektové zásady na riadenie svojho podnikania, vrátane projektovo založenej výroby, konštrukcie, výstavby, zmluvnej činnosti a infraštruktúry, a v organizáciách zameraných na výskum a vývoj.

Naše výrobné komponenty kombinujú jednoduchý, vysoko automatizovaný tok na správu opakujúcich sa úloh pomocou funkcie pokročilého riadenia na základe výnimiek, aby bolo možné výnimky vysledovať a vyriešiť. Toto výkonné a komplexné riešenie podporuje plánovanie, realizáciu, kontrolu a analýzu mnohých typov výroby vo všetkých fázach výrobného procesu a pre všetkých zamestnancov. Podporuje tiež zásady štíhlej organizácie a zmiešaný režim výroby, kde sa v jedinom výrobnom systéme súčasne používa viac rôznych typov spracovaní.

Naše komponenty na distribúciu spolu s výrobou tvoria základ nášho riešenia riadenia dodávateľského reťazca. Tieto komponenty ponúkajú jednoduché použitie, ktoré potrebujete na lepšiu vizualizáciu toku výrobkov a efektívne využitie systému, a dovoľujú vám aj ľahko sa prispôsobiť rôznym distribučným modelom a pracovným metódam. Poskytujú vám aj agilnosť, ktorú potrebujete na rast a podporu zmeny vášho podniku. Okrem toho môžete využiť komunikáciu v reálnom čase v rámci celého reťazca od objednávky až k dodávke.

Naše komponenty pre predaj a servis ponúkajú podnikom procesy, ktoré sú nevyhnutné na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Riadi reťazec interakcie so zákazníkom od obchodného záujmu cez cyklus predaja až po následnú podporu a servis u zákazníka. Naša koncepcia predajov a servisu umožňuje podnikom zamerať sa na faktory, ktoré prostredníctvom výrobku, servisu a podpory prinášajú zákazníkom vyššiu hodnotu.

Naše komponenty údržby sú časťou kompletného systému správy prevádzkových prostriedkov (EAM), ktorý vám umožňuje predvídať náhle zmeny dopytu vo svete a prispôsobiť sa im. S riešením sa ľahko pracuje a ponúka komplexnú a hlbokú funkčnosť, akú potrebujete na každodennú údržbu aj priebežný rozvoj a zdokonaľovanie.

Komponenty nášho nástroja Business Enabler vám umožnia nadviazať a zlepšiť vzťahy a využiť výhody najnovších webových technológií. Zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a ďalším partnerom môžete sprístupniť personalizované, presné a úplne aktuálne informácie prostredníctvom jednoducho použiteľných, na rolách založených portálov a účelovo postavených mobilných riešení. Podporné komponenty IFS prostredníctvom webových služieb poskytujú integráciu s internými a externými systémami a zároveň zaisťujú bezpečnosť, výkon a škálovateľnosť.

Architecture and Technology

IFS Applications – Architektúra a technológie

IFS Applications sú navrhnuté tak, aby sa mohli vyvíjať spolu s vaším podnikaním
Architektúra založená na komponentoch vám umožní si vybrať len to, čo naozaj potrebujete, a s funkciami a možnosťami, ktoré je možné meniť alebo pridávať v súlade s vývojom vašej firmy.

Architektúra založená na komponentoch
IFS Applications sa skladajú dohromady z viac ako 6 000 jednotlivých softvérových objektov, pričom každý má svoj konkrétny účel. Tieto objekty spoločne tvoria viac než 100 modulov. Môžete sa tak rozhodnúť, ktoré z týchto podnikových komponentov potrebujete. Pridanie ďalšieho komponentu žiadnym spôsobom neovplyvní aktuálnu konfiguráciu, takže si časom môžete vytvoriť svoje vlastné riešenie.

Využite inovatívne technológie na to, aby aplikácia bežala podľa vašich predstáv
Naša inovatívna technológia poskytuje flexibilitu pri nasadení. Máte tak možnosť nasadiť IFS Applications tak, ako to pre vaše podnikanie bude najlepšie. Vďaka architektúre založenej na komponentoch je možné nasadiť celý balík ako jedinú globálnu inštanciu alebo ako riešenie pre hlavné procesy v dvojúrovňovom modeli aplikácií.
Vyberiete si iba tie komponenty, ktoré chcete, postupne ich nasadíte, takže nebudete využívať viac, než potrebujete.

IFS Applications – Používateľská skúsenosť

Vaša digitálna transformácia bude úspešná iba za predpokladu, že sa zapoja všetci zamestnanci vo vašej organizácii a používatelia budú motivovaní a produktívni. To povedie k informovanejšiemu rozhodovaniu a špičkovému zákazníckemu servisu.

S uvedením IFS Applications 10 sme predstavili IFS Aurena, našu najväčšiu inováciu používateľského rozhrania v histórii. Toto rozhranie využíva najmodernejšiu technológiu a je vytvorené tak, aby zaujalo používateľa, prepojilo spolupracovníkov v rámci celej organizácie a umožňovalo pracovať zábavnejším a intuitívnejším spôsobom. Vďaka špičkovému dizajnu a intuitívnemu používateľskému rozhraniu je možné zvýšiť produktivitu, urýchliť rozhodovanie a zjednodušiť uvádzanie produktov na trh. IFS Aurena je používateľské rozhranie, ktoré budú vaši zamestnanci milovať.

Zámerne responzívne
Aby IFS Applications pracovali podľa vašich požiadaviek – a na vami preferovaných zariadeniach –, sú navrhnuté tak, aby fungovali trochu inak než tradičné podnikové aplikácie. IFS Aurena je responzívne webové rozhranie zamerané na úlohy a ciele, ktoré je možné používať na telefóne, tablete aj stolovom počítači. Ide o webovú aplikáciu, ktorá podporuje nové možnosti ovládania a interakcie lepšie zodpovedajúce zažitým spôsobom práce so softvérom a ktorá prepája používateľa so všetkými súčasťami podniku.

IFS Lobby
Funkcia IFS Lobby teraz ponúka integrované analytické nástroje a kontextový panel a umožňuje väčším skupinám používateľov vytvoriť alebo prispôsobiť funkcie na mieru ich potrebám.

Vďaka tomu, že zamestnancom ponúknete riešenie ušité na mieru ich individuálnym požiadavkám, ktoré je možné navyše ovládať pomocou jednoduchého presúvania myšou, poskytnete im slobodu, aby sa mohli rozhodnúť, ako najlepšie vyriešia im pridelenú úlohu. V konečnom dôsledku tak investícia do použiteľnosti podnikového softvéru predstavuje investíciu do vašich zamestnancov.

IFS Aurena User Interface for IFS Applications
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!