IFS FINANCIALS

Finančné komponenty IFS poskytujú ucelený pohľad na vašu firmu z rôznych perspektív. Hneď ako si všimnete trend, ktorý stojí za prešetrenie, môžete si vyhľadať všetky detaily o príslušných finančných transakciách. Tieto komponenty posilňujú kontrolu na všetkých úrovniach organizácie a zodpovedajú regulačným potrebám po celom svete.

KONSOLIDÁCIA

IFS Konsolidácia vám umožňuje konsolidovať dáta z ľubovoľného množstva spoločností do jedného miesta. Môžete sledovať rôzne grafy týkajúce sa účtov, rozpočtov a mien od pobočiek až k materským spoločnostiam. Vďaka výpisom dát pobočiek vytvorených v určitom období môžu vedúci sledovať aktuálne konsolidované finančné informácie, kedykoľvek je to nutné.

PODNIKOVÉ PLÁNOVANIE

IFS Podnikové plánovanie podporuje proces vytvárania rozpočtov, prognóz a ďalších finančných plánov tak pre jednotlivé spoločnosti, ako na konsolidovanej úrovni. Podnikové plánovanie ponúka integrovaný a centrálne riadený plánovací nástroj, ktorý podporuje plánovanie riadené dopytom na základe zákaznícky definovaných modelov plánovania. Organizácie môžu mať účelové formáty plánovania na riešenie rozličných potrieb začínajúc plánovaním zamestnancov cez plánovanie príjmov a nákladov až po súvahu a peňažný tok. Rôzne scenáre je možné riadiť a porovnávať podľa rôznych predpokladov.

CASH FLOW

IFS Cash Flow ponúka flexibilné analýzy likvidity založené na rôznych scenároch, ktoré si môžete zvoliť. Na premietnutie vašej finančnej pozície môžete použiť zákaznícke objednávky, nákupné objednávky, pohľadávky a záväzky. Pomocou týchto informácií môžete vykonať analýzu vašej spoločnosti a zaistiť tak lepšiu správu hotovosti a strategické rozhodovanie.

PROJEKTOVÉ FINANCOVANIE

IFS Projektové financovanie vám ponúka jasný prehľad o financiách projektu v reálnom čase – a to aj v čase, keď projekt prebieha. Ak potrebujete detailnejšiu analýzu, môžete tiež vykonať rozklad na dáta. Začlenené pravidlá účtovania projektu vám poskytujú podporu v súvislosti s rôznymi metódami kapitalizácie a požiadavky na uznanie výnosu.

eFAKTÚRA

IFS eFaktúra vylepšuje a automatizuje postup práce pri fakturácii dodávateľom znížením počtu faktúr vyžadujúcich ručné spracovanie. K dispozícii je tiež skenovanie faktúr alebo ich elektronická podoba. Pokročilé pravidlá na autorizáciu a párovanie s nákupnými objednávkami výrazne urýchľujú spracovanie faktúr. Správy, udalosti a záznamy histórie tento proces ďalej vylepšujú a uľahčujú sledovanie.

ZÁVÄZKY

IFS Záväzky zjednodušuje spracovanie vašich prijatých faktúr a platieb. Podpora samofakturácie navyše znižuje množstvo práce s faktúrami. Celý rad mien a možností úhrady navyše prispievajú k agilite tohto komponentu, zatiaľ čo funkcie na sledovanie a analýzu zaisťujú kompletnú kontrolu.

MAJETOK

IFS Majetok uľahčuje strategické riadenie majetku vašej spoločnosti. Plne integrovaný nástroj na účtovanie, ktorý zahŕňa podporu odpisových metód niekoľkých krajín, čo z neho robí perfektný nástroj na riadenie majetku globálneho podniku.

HLAVNÁ KNIHA

IFS Hlavná kniha zaistí, že budete mať vždy pevný základ na finančnú analýzu a výkazníctvo a takisto výkonné funkcie na simuláciu, vrátane niekoľkých hlavných účtovných kníh a pravidiel distribúcie. Pomáha vám získať a konsolidovať finančné udalosti zo všetkých systémov a pobočiek do podnikovej skupiny.

InfoConsulting