IFS Human Capital Management

← späť na stránku IFS Applications

IFS HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Komponenty IFS Human Capital Management šetria váš čas a peniaze, lebo vám pomôžu riadiť najcennejšie zdroje vášho podniku nákladovo efektívnym spôsobom. Získate rýchlu a presnú analýzu, ktorá spĺňa všetky kľúčové potreby z hľadiska ľudských zdrojov vašej spoločnosti, pokiaľ ide o rozvoj zamestnancov. Zároveň získate základné procesy pre riadenie zamestnancov a úspešné strategické riadenie ľudského kapitálu.

PORTÁL PRE ZAMESTNANCOV & MANAŽERÓV

IFS Portál pre zamestnancov & manažérov ponúka kompletný samoobslužný nástroj pre manažérov a zamestnancov, ktorý zaisťuje vysokú kvalitu dát a angažovanosť zamestnancov. Manažéri vykonávajú úlohy týkajúce sa ľudských zdrojov v súlade so svojimi potrebami, napr. schvaľujú vykazovanie dochádzky a výdavky, plánujú a sledujú hodnotenia. Zamestnanci si aktualizujú svoje vlastné zamestnanecké údaje, žiadajú o dovolenku, vykazujú dochádzku a výdavky, aktualizujú svoje kvalifikácie atď.

ČAS & DOCHÁDZKA

IFS Čas a dochádzka uľahčuje správu údajov o pracovnom čase zamestnancov, čo môže byť vykazovanie dochádzky na základe merania času alebo na základe odchýlky. Rozdelenie mzdovej zložky a výpočet flexibilnej pracovnej časti, nadčasov, prémií za zmeny atď. sú automatické a porovnávajú sa s centrálnymi pravidlami. To v kombinácii s riešením na plánovanie absencie a podávanie žiadostí o voľno ponúka lepšiu kontrolu nad časom absencie zamestnancov vrátane nutných opatrení. Okrem toho ušetríte veľa času vo chvíli, keď vstup zamestnanca zahŕňa súčasne projekt, údržbu alebo výrobné systémy a mzdy. To v kombinácii s riešením na plánovanie absencie a podávanie žiadostí o voľno ponúka lepšiu kontrolu nad časom absencie zamestnancov vrátane nutných opatrení.

RIADENIE VÝDAJOV

IFS Riadenie výdajov pomáha zefektívniť a zjednodušiť váš podnikový systém na riadenie výdavkov a vykazovanie pomocou automatizácie všetkých náležitostí od výpočtu daní po cestovné náhrady a import transakcií kreditnou kartou. Toto riešenie ponúka napojenie na funkcie projektov a pracovných objednávok.

MZDY

IFS Mzdy vám umožňuje zjednodušiť a riadiť vaše procesy týkajúce sa miezd. Riešenia pre mzdy sú dostupné na vybraných trhoch. V prípade ostatných trhov je riešením rozhranie mzdových transakcií so všeobecným rámcom na podporu prenosu autorizovaných časových a výdavkových transakcií do mzdového systému tretej strany.

ZDRAVIE & BEZPEČNOSŤ

IFS Zdravie a bezpečnosť vám umožňuje zefektívniť procesy ochrany zdravia a bezpečnosti vo vašej organizácii v súlade s normami stanovenými regulačnými orgánmi. To zahŕňa širokú škálu funkcií od sledovania nehodovosti a chorobnosti až po prijímanie opatrení, riadenie bezpečnosti, hodnotenie rizík, lekárske prehliadky, informácie o nebezpečnosti materiálu, osvedčenie o prvej pomoci a distribučné zoznamy s cieľom upozorniť príslušné osoby v okamihu, keď bola nehoda ohlásená.

ROZVOJ ZAMESTNANCOV & KVALIFIKÁCIA

IFS Rozvoj zamestnancov & kvalifikácia pomáha vytvárať vo vašej spoločnosti strategické procesy a plány týkajúce sa ľudských zdrojov tým, že definuje požiadavky na kvalifikáciu vo vašej organizácii a spája ich s vašimi dostupnými zdrojmi. Hneď ako sú požiadavky stanovené a prepojené, môžete ich využiť pri rozvoji zamestnancov a ako vstupné informácie pre nábor, alebo na vytvorenie zoznamu zastaraných alebo nadbytočných kompetencií. Procesy pre kontroly, hodnotenie a výkon zamestnancov sú zaistené.

RIADENIE ŠKOLENIA

IFS Riadenie školenia poskytuje komplexnú podporu pre podniky s činnosťami týkajúcimi sa interného školenia. Umožňuje zostavovať požiadavky na interné školenie a kvalifikáciu a používať ich ako vstup pre plánovanie akcií školenia. Zároveň automaticky aktualizuje zložky zamestnancov o histórii školení a kvalifikácie po absolvovaní školenia.

NÁBOR

IFS Nábor podporuje náborové procesy prostredníctvom všeobecného rámca, čo umožňuje výmenu náborových dát so systémami sledovania uchádzačov (ATS – Applicant Tracking System) tretích strán. Požiadavky v súvislosti s personálom je možné odosielať do systému sledovania uchádzačov s cieľom spracovať a vybrať kandidátov. Potom je možné informácie o vybranom kandidátovi poslať späť na ďalšie spracovanie a začatie činností spojených s prijatím.

RIADENIE ZAMESTNANCOV & ORGANIZÁCIE

IFS Riadenie zamestnancov & organizácie pohodlne mapuje pozície a organizačné štruktúry v systéme a definuje pracovné požiadavky a zamestnanecké výhody. Poskytuje riadený prístup k informáciám zamestnancov, čím zjednodušuje správu informácií o zamestnancoch, a zároveň slúži ako základ pre komplexné fungovanie všetkých procesov, ktoré sa týkajú zamestnancov, a to aj v kontexte multipodnikových a maticových organizácií. Riešenie obsahuje taktiež procesy pre plánovanie počtu zamestnancov, dovolenky, disciplinárne procesy a procesy riešenia sťažností a tiež zamestnanecké prieskumy.

InfoConsulting