Market analysis

Konzultačné služby

V rámci konzultácií ponúkame široký rozsah služieb – od analýzy podnikových procesov až po návrh vhodného softvérového riešenia.

Zameriavame sa na neustále zvyšovanie kvality a efektívnosti implementačných projektov a pomáhame pri výbere vhodných ERP, BI, WMS a ďalších riešení, ktoré podporujú riadenie v špecifických oblastiach.

Vieme, že implementácia je najdôležitejším krokom pri budovaní funkčného podnikového systému. Jej úspešné zvládnutie má vplyv na návratnosť vynaložených investícií a tiež na to, či budú dosiahnuté očakávané prínosy. Preto, na základe dlhoročných skúseností, v maximálne možnej miere podporujeme našich zákazníkov v každej fáze implementačného projektu. Pri riadení projektov využívame metodológiu IFS Application Implementation Methodology, ktorá bola overená pri implementácií podnikových riešení u zákazníkov z celého sveta.

Konzultačné služby vytvárajú základ pre správne fungovanie organizácie. Sú nástrojom pre zosúladenie podnikového informačného systému a podnikového riadenia.

Implementácia ERP

ERP systém je nástroj, ktorý dlhodobo zlepšuje výkonnosť organizácie a zavádza inovácie do jej systému riadenia. Zavedený ERP systém umožňuje získať kedykoľvek podrobné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne rozhodovanie na všetkých úrovniach riadenia. Pre čo najlepšie využitie možností, ktoré ponúka ERP systém, je ale nevyhnutné, aby riešenie bolo implementované v súlade s celkovou podnikovou stratégiou.

Pri analýze podnikových procesov detailne zisťujeme potreby a očakávania zákazníka. Naši odborníci navrhujú optimálne riešenia, ktoré sa stávajú základom pre implementáciu ERP systému. V rámci analýz a pracovných stretnutí sa snažíme s tímom zákazníka komunikovať tak, aby sme vo výsledku dodali presne to, čo zákazník potrebuje a očakáva.

Sme popredným európskym partnerom spoločnosti IFS. Používame a implementujeme ERP systém IFS Applications™, ktorý bol úspešne overený v prevádzke u viac ako 10 000 spoločností z celého sveta.

Pre IFS Applications™ poskytujeme komplexné riešenie – od analýzy podnikových potrieb a poskytnutie licencií cez implementačné služby, školenia, dodávku hardware, vývoj zákazníckych riešení, akým sú napríklad špecializované riešenia, založené na technológiách RFID (Radio Frequency Identification). Pre zákazníkov to znamená spoluprácu s jedniným skúseným dodávateľom, ktorý preberá zodpovednosť za celý projekt.

erp-700x5551[1]
serwis2-700x5551[1]

Podpora

Poskytujeme celý rad poimplementačných služieb pre to, aby bola zabezpečená bezporuchová prevádzka systému, používatelia s ním vedeli efektívne pracovať a v konečnom dôsledku tak poskytol očakávané prínosy.

Riešime chyby softvéru, odpovedáme na otázky používateľov, poskytujeme školenia, spravujeme zákaznícke úpravy, riešime rozvoj podľa požiadaviek zákazníkov a udržiavame ERP systém v súlade s národnou legislatívou krajín, v ktorých pôsobíme.

Využitie našich služieb podpory znamená významnú pomoc pri efektívnej správe podnikového informačného systému, ktorá zahŕňa elimináciu rizík, riešenie aktuálnych problémov používateľov alebo administráciu systému.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!