O ROBOTICE: Digitalizácia firiem – viac ako softvér je dôležitý ľudský faktor.