IFS Applications - Zákaznícka podpora

support
Poskytujeme celý rad poimplementačných služieb pre to, aby bola zabezpečená bezporuchová prevádzka systému, používatelia s ním vedeli efektívne pracovať a v konečnom dôsledku tak poskytol očakávané prínosy. Riešime chyby softvéru, odpovedáme na otázky používateľov, poskytujeme školenia, spravujeme zákaznícke úpravy, riešime rozvoj podľa požiadaviek zákazníkov a udržiavame ERP systém v súlade s národnou legislatívou krajín, v ktorých pôsobíme. Využitie našich služieb podpory znamená významnú pomoc pri efektívnej správe podnikového informačného systému, ktorá zahŕňa elimináciu rizík, riešenie aktuálnych problémov používateľov alebo administráciu systému.

Pozrite sa na video návod pre prácu s novým Service Deskom

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!