IFS Applications - Zákaznícka podpora

support
Poskytujeme celý rad poimplementačných služieb pre to, aby bola zabezpečená bezporuchová prevádzka systému, používatelia s ním vedeli efektívne pracovať a v konečnom dôsledku tak poskytol očakávané prínosy. Riešime chyby softvéru, odpovedáme na otázky používateľov, poskytujeme školenia, spravujeme zákaznícke úpravy, riešime rozvoj podľa požiadaviek zákazníkov a udržiavame ERP systém v súlade s národnou legislatívou krajín, v ktorých pôsobíme. Využitie našich služieb podpory znamená významnú pomoc pri efektívnej správe podnikového informačného systému, ktorá zahŕňa elimináciu rizík, riešenie aktuálnych problémov používateľov alebo administráciu systému.

V prípade problémov so Service Deskom nás kontaktujte na e-maile:

Pozrite sa na video návod pre prácu s novým Service Deskom